Dr. Ata SOYER 1955 yılında Malatya’da doğdu, İlkokula Edirne’de başlayıp Siirt’de bitirdi, Bahçelievler Deneme Lisesi’ni 1972 yılında bitirdi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi. Tıp Der, Köylü Derneği, Maltape Halkevi, Ankara Tabip Odası, HalkevIeri Genel Merkezi gibi örgütlerde atasoyerwebyer alan Soyer 1978’de mezun olduktan sonra Hasankeyf Sağlık Ocağı’nda işe başladı. 1979’da askere gittikten sonra 1980 Kasımında Ankara Üniversitesi Toplum Hekimliği Bölümünde asistanlığa başladı. 1981 de gözaltına alındı. 1982’de asistanlığının bitimine 20 gün kala görevine son verildi. 1983 yılında Ankara Numune Hastanesi’nde başladığı radyoloji ihtisasını 1987’de tamamladı. 1987-94 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi Radyoterapi Kliniği’nde çalıştıktan sonra 12 Eylül 1994 tarihinde mahkeme kararı ile Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı bölümüne geri döndü. 1997 yılında halk sağlığı ihtisasını tamamladıktan sonra, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünde öğretim üyesi olarak işe başladı. Dr. Ata SOYER bir çocuk babasıydı.

1986-90 tarihleri arasında Ankara Tabip Odası Genel Sekreterliği, 1990-98 ve 2002-2006 yıllarında da TTB Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. Aynı zamanda sendikamızın Sağlık Politikaları Komisyonu üyesi olup, sağlık politikaları ile ilgili her aşamasında sendikamıza destek sağlamıştır. Yine sendikamızın İnsan Hakları ve Cezaevleri Komisyonu’nda yer alarak hak ihlallerine karşı sürekli mücadele etmiştir. Sağlıkta dönüşüm programının çalışanların ve sağlık hizmeti alanları ne kadar olumsuz etkilediğini yazmış olduğu kitapları ve makalelerinde dile getirmiştir.

Sağlık politikaları, sağlık sistemleri, insan sağlığı, sağlık çalışanları ve sendikalaşma gibi konularda çok sayıda kitap yazarak sendikal mücadeleye katkıda bulunmuştur.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]