8 Mart etkinlikleri çerçevesinde 6 Mart 2013 tarihinde Tutsak Kadınlara kart gönderme etkinliği gerçekleştirildi. Kadınlar Ofis Postanesinde bir araya geldi. Basın metnini SES Şube Başkanımız Hülya ALÖKMEN UYANIK okudu. Basın açıklamasının ardından tutsak kadınlara kart gönderildi.

Zindanlar boşalsın tutsaklara özgürlük! sloganları ve zılgıtlar eşliğinde etkinlik sona erdi.


8marttutsakkadinlarakartgonderme1 

8marttutsakkadinlarakartgonderme2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]