İlimizde doruğa ulaşan ve toplumun gündemine giren hekimler başta olmak üzere “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” devam ediyor. Gün geçmiyor ki bir hekim, bir sağlık çalışanı saldırıya, şiddete maruz kalmasın. Üstelik sözlü saldırı, tehdit, taciz ve sözlü şiddet buna dahil değil.

20 gün önce Ağrı Devlet Hastanesi’nde görev yapan üyemiz nöroloji Uzmanı DrNevroz ÜNLÜ (YEDİ AYLIK GEBE )poliklinik yapmakta iken hasta yineyinesiddetyakınları tarafından sözlü ve fiili şiddete maruz kalmıştı. Bu saldırı olayı daha sıcaklığını korurken bugün kadın doğum ve çocuk hastanesinde görevli 2 hekim arkadaşımız fiili ve sözlü saldırıya maruz kalmışlardır.

Bu şekilde saldırı ve şiddet tehdidi ve performans baskısı altında, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulanmasından doğan “Norm Kadro” fazlası çalışanın binleri bulduğu, dolayısıyla görev yerinin değiştirilmesi tehlikesiyle karşı karşıya hizmet vermeye çalışmak yetmezmiş gibi, hekim ve sağlık çalışanları,YALNIZ BIRAKILMIŞLARDIR.

“Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte sağlık alanında yaşadığımız aksaklıkların, hastanın müşteri olarak görülmesinin, acillerde ücret ödemenizin, katkı ve katılım ücretlerinin, performans sisteminin, nitelikli bir sağlık hizmeti almanızın, yetersiz personelin, kışkırtılmış sağlık talebin, elinde torba torba ilaçla o poliklinik benim bu poliklinik senin dolaşmanızın sorumlusu bizler değiliz. Sistem çıkmazları içerisinde tüm çabalarımıza rağmen çözüm olamıyoruz

       SES ve AĞRI TABİB ODASI olarak ; bu şekilde saldırı ve baskı ile karşı karşıya getiren, sağlığı hak olmaktan çıkararak katkı-katılım payları, GSS primi ve ilave ücretlerle hizmete ulaşabilmesine neden olan bu sisteme karşı mücadelesini sürdürmeye kararlıyız. SES ve AĞRI TABİB ODASI bu mücadeleyi sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleriyle birlikte vermektedir. Sağlık emekçileri başta olmak üzere, tüm çalışanları, sağlık hizmetine ulaşmak için her kademede katkı-katılım payı ödeyen, GSS primi ödemek zorunda kalan, ilave ücretlerle olsa, sınırlı bir sağlık hizmetine ulaşabilen herkesi bu mücadelede birlikte olmaya çağırıyoruz

. Bir çağrımız da siyasetedir: Sağlık Hakkı doğuştan var olan bir haktır ve böyle kalmalıdır.

GSS Politikalarının yerelerde oluşturduğu deformasyonu maaselef bu gün ilimizde de yaşamaktayız .Yönetimin sağlık çalışanlarının isteklerine kulaklarını tıkaması nöbet sonrası izin kullanmadan hizmet vermeye mecbur bırakılan hekim arkadaşlarımıza yönelik doğurduğu sonuç hasta ve hekimleri karşı karşıya bırakmaktır.

Tüm olaylarda olduğu gibi, Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde görevlerinin başında iken şiddete maruz kalan 2 hekim arkadaşımıza yapılan bu saldırılarıda kınıyoruz.

Şiddeti doğuran bu sisteme karşı mücadelemizin süreceği ve giderek büyüyeceği bilinmelidir. Sağlık emekçileri başta olmak üzere tüm emekçileri, biz sağlık emekçilerini ve hizmet verdiğimiz halkı mağdur eden bu sisteme karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

AĞRI TABİB ODASI

DEV SAĞLIK İŞ    

SES AĞRI ŞUBESİ VE KESK AĞRI ŞUBELER PLATFORMU ADINA   

  DR A.VAHAP ÖZAY

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]