altHaber-Sen Genel Merkezi’nin “Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı’nın 05.03.2013 tarihinde TBMM’ye gönderilmesine” ilişkin basın açıklaması metni aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA

AKP Hükümeti, PTT’yi Talan Etmek İçin Düğmeye Bastı!

Dün (5 Mart 2013) akşam saatlerinde TBMM’nin internet sitesinde “Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı” yayınlanarak “PTT A.Ş” yani özelleştirme sürecinin ilk adımı atıldı.

Kamu hizmetlerinin her geçen gün piyasaya teslim edildiği, “kamu yararı” yerine “sermaye yararının” gözetildiği, kamu kuruluşlarının ticarethaneye, yurttaşların müşteriye, kamu emekçilerinin pazarlamacıya dönüştürüldüğü bir yağma düzenine şahit oluyoruz.

Daha geçtiğimiz ay asli hizmetlerini taşeron firmaya devreden anlayış Posta Telgraf Teşkilatı’nı zaten Posta TAŞERON Teşkilatı’na dönüştürmüştü.

Ama bu yetmedi. İktidara geldiği günden beri halka ait ne varsa satan, talan edilmesini sağlayan AKP Hükümeti, şimdi de 200 yıllık geçmişi olan PTT’yi satmaya hazırlanıyor.

“Bu ülkenin pazarlamacısı” olmakla övünen Başbakan, şimdi de PTT’yi “babalar gibi satarım” diyor.

Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan bu yasa tasarısında;

  • Kamuculuk yok, özelleştirme var talan var!
  • Hak hukuk yok, yağma var!
  • Emeğe saygı yok, kazanılmış hakların gasp edilmesi var!
  • Emekçi yok, köle var!
  • Piyasacılık var…
  • Kar hırsı var…
  • Sermayeye kulluk var…
  • Yani AKP Hükümeti var!

Biz, AKP Hükümetinin niyetini iyi biliyoruz, ne yapmak istediğini de…

Biz onları Tüpraş’tan, Petkim’den, Telekom’dan ve daha nicelerinden tanıyoruz.

Haber-Sen olarak, bu süreci durdurmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğimiz ilan ediyoruz.

Konuya duyarlı tüm örgütlü güçleri mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz. (Eylem planımız bilahare açıklanacaktır.)

Saygıyla duyururuz. 06/03/2013

Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]