SES İzmir Şube Başkanı Dr. Veli ATANUR ve SES kurum temsilcilerinin görev yaptıkları Merkez 11 no’lu Acil Sağlık Hizmetleri Biriminden istekleri dışında 01.02.2013-31.07.2013 tarihleri arasında başka birimlere geçici görevlendirme yapılarak sürgün edilmişlerdir. Sürgün kararına surgunaciklama1subat2013-1karşı başta SES İzmir Şube olmak üzere KESK İzmir Şubeler Platformu adına İsmail AKYOL, DİSK Ege Bölge Temsilciliği adına Naci ÇETİN, TÜRK-İŞ Bölge Temsilciliği adına Tuncay KİREÇKAYA, TMMOB İKK temsilcisi Ferdan ÇİFTÇİ ve İzmir Milletvekili Mustafa MOROĞLU’nun katılımıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde 01 Şubat 2013 Cuma günü basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirilmiştir.

Basın açıklamasını SES İzmir Şube Sekreteri Ahmet ULAŞOĞLU okumuştur. Katılan kurumlar SES İzmir Şube başkanı Dr. Veli ATANUR’a, kurum temsilcilerine ve sağlık çalışanlarına yapılan haksız ve hukuksuz uygulamaların başta SES olmak üzere tüm emek ve meslek örgütlerine yapıldığını, bu hukuksuz ve anti demokratik uygulamaların durdurulmasını isteyerek çözüm bulununcaya kadar emek ve meslek örgütleri her türlü eylem ve etkinliği ortak bir şekilde yapacaklarını deklare etmişlerdir.

 

Basına ve Kamuoyuna;

 

Bir yanda yeni anayasa hazırlıkları, diyalog çabaları diğer yanda sürgünler, hukuk dışı uygulamalar! Bir yanda toplumsal barış görüntüsü diğer yanda gerçek muhalefet örgütlerine, sendikalara baskı ve sürgün! İşte bir AKP Hükümeti klasiği… 

Kamu hastanelerinin CEO’lara teslim edildiği, kamu – özel ortaklığı adı altında ülke tarihinin en büyük yolsuzluk ve talanına hazırlanıldığı, kabine değişikliği ile vitrinlerin değiştirildiği bir dönemde başta SES İzmir Şube Başkanımız Dr.Veli ATANUR olmak üzere istekleri dışında üyelerimizin ve kurum temsilcilerimizin görev yerleri değiştiriliyor. Osmanlıda bugüne adeta bir gelenek haline gelen bu uygulamanın tek bir adı vardır: SÜRGÜN!

Evet bu durum bizlere çok tanıdıktır. Öylesine tanıdıktır ki 20 yılı aşkın sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde iktidarların elinde bize yöneltilen bir baskı ve sindirme aracı olarak süregelmiş, hep etrafımızda olmuştur.  Ancak amacına ulaşamadığı içindir ki bugün ülkenin her surgunaciklama1subat2013-2yerinde kamu emekçileri sendikalarının SES’in, KESK’in bayrakları dalgalanmakta, her türlü hak arayışı bu adreslerle buluşmaktadır. Her ne kadar “sahteleri” kurdurularak çalışanlar bölünmeye çalışılsa da “başı dara giren”, “haksızlığa uğrayan” herkesin omuz başında, dostluğun, kardeşliğin, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin insan sıcaklığındadır sendikalarımız. Ve baskıya, sömürüye, insanın ve emeğin metalaştırılmasına, havamızın suyumuzun, sağlık, eğitimimizin piyasalaştırılmasına karşı da alanlarda, meydanlardadır. Bitmeyen yolculuklarda, insanca, hakça bir dünya için amansız bir mücadelededir sendikalarımız.

Bizler bu ülkede 20 yılı aşkın süredir sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi veriyoruz. İktidarlar bizi sevmedi. Sevmediler çünkü, onlar örgütlenmemizi, hak aramamızı istemediler. Çünkü bizler onların kamuyu talan eden, sağlık hizmetlerini paraya endeksleyen ve kamu sağlık kuruluşlarını hem içerden hem dışarıdan özelleştiren politikalarına hep karşı durduk. En çok da buna öfkelendiler. Onlar “İMF, DB” dedikçe bizler “toplum” dedik, “halk” dedik. Onlar “özelleştirme” derken biz ısrarla “kamulaştırma” istedik. Onlar tüm çalışanları kölelik koşullarında güvencesiz çalıştırmak istedi bizler ise kadrolu, güvenceli çalışma, insanca yaşanacak bir ücret.

Şube başkanımız başta olmak üzere kurum temsilcilerimizin ve üyelerimizin kendi isteği dışında görev yerlerinin değiştirilmesi açıkça örgütümüz SES’e, konfederasyonumuz KESK’e, tüm emek ve demokrasi güçlerine yapılan fiili bir saldırıdır. Bu bir sürgündür ve kendi çıkardıkları yasalara bile ne denli tahammülsüz olduklarının açık bir göstergesidir. 

Yeni Sağlık Bakanının bu durumdan haberi var mı, bizim direncimizi, kararlılığımızı ölçmeye mi çalışıyorlar? şimdilik bilmiyoruz. Ama bugünden başlayarak bilmeyenler bilecek, duymayanlar duyacaktır. 1990’larda ilk mücadele fitilini ateşleyen, yasaları değiştiren kamu emekçileri sendikalarını yoktan var eden bir mücadele örgütüne karşı böyle davranamayacaklarını anlayacaklardır. Artık her gün mücadele günüdür. SES Şube Başkanımız Dr. Veli ATANUR’a, kurum temsilcilerimize, üyelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına yapılan haksız ve hukuksuz uygulamadan vazgeçilip demokratik iletişim ve çözüm yolları bulununcaya kadar her türlü eylem ve etkinlik bizim için tarihsel bir görevdir.

 

 SES İZMİR ŞUBE

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]