Bugün (07.02.2013) “Emekliliğe Yansıyacak Sağlık Hizmet Tazminatı” talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptık.

Sendikamız bu konu ile ilgili bir yasa değişikliği önerisi hazırlamış ve taleplerimiz içeren yasal değişikliği için sağlık emekçilerinden topladığı imzaları, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yapması ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması için teslim etti.

“PERFORMANS -GÜVENCESİZ ÇALIŞMA” ÇÖPE,

EMEKLİLİĞE YANSIYACAK “SAĞLIK HİZMET TAZMİNATI” İSTİYORUZ….!”

 

Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu Başkanı’nın imzasıyla yayımlanan, 2. ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında “Performans” ödemelerinin yapılmayacağını açıklayan yazısının gündemi işgal ettiği günlerde, Sağlık Emekçileri’nin “ücret” güvencesinin olmadığı daha da iyi performanaciklamasabonu1anlaşılmaktadır. 2 Kasım 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan “Kamu Hastane Birlikleri” düzenlemesiyle işyeri güvencesinin de sözde kaldığı görülmektedir. Sağlık Emekçileri “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile birlikte, iş ve işyeri güvencesi, ücret güvencesi, gelecek güvencesi ve son dönemlerde artan şiddet nedeniyle de can güvencesinden yoksun çalışmak zorunda bırakılmıştır. Emekçiler, 7 gün 24 saat olacak biçimde esnek-kuralsız çalışma ile karşı karşıyadır. Buna giderek artan “Taşeron” çalışma biçimi de eklenince bu sistemin çalışandan yana olmadığı, olmayacağı da açık biçimde görülmektedir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık hizmetine ulaşma konusunda da büyük engeller getirmiştir. Sağlık Hizmeti alma talebi kışkırtılmaktadır. Hizmete ulaşmak için her kademede katkı-katılım payı ödenmektedir. Ödenmek zorunda kalınan ilave ücretlerin oranı % 100’e dayanmış, bazı “özellikli tedavi ve müdahaleler” için üç katına çıkarılmıştır. Hayati önem taşıyan bazı ilaçlar ödeme kapsamı dışına çıkarılmakta, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarla, yatarak tedavi olanların ilaçlarından katkı payı alınmaktadır. Şimdi de Kamu Hastane Birlikleri uygulamasıyla hastaneler tamamen “kar” amaçlı işletmeler haline getirilmekte, hastaneler sınıflara ayrılarak, herkesin “parasına göre” hastane seçmesi sürecine girilmektedir. Sistem sağlık hizmeti almak isteyenden yana da değildir.

Sağlığı “HAK” olmaktan çıkaran, nitelikli sağlık hizmeti için “para” koşulu getiren, ama hizmeti verenleri, Sağlık Emekçilerini de güvencesizliğe mahkum eden bu sistem, AKP’nin sağlığı “Küresel Sermaye”nin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirmesinin sonucudur.

İş ve İşyeri güvencesi, Geleceğe-Emekliliğe yansıyacak ücret güvencesi, Can güvencesi olmayan koşullarda, esnek-kuralsız çalışmayı kabul etmiyoruz. Bugüne kadar bunun için nasıl mücadele ettiysek, bu mücadeleyi sürdürmeye de kararlıyız. Ücret güvencesinin olmadığı bugün daha da açık biçimde görülen ve emekliliğe yansımayan “Performans” ödemesi yerine “Emekliliğe Yansıyacak Sağlık Hizmet Tazminatı” istiyoruz. Bunun mümkün olduğu yakın tarihimizdeki uygulamalardan bilinmektedir.

Sendikamız bu konu ile ilgili bir yasa değişikliği önerisi hazırlamış ve taleplerimiz içeren yasal değişikliği için Sağlık Emekçilerinden imza toplamıştır. İmzalar Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yapması ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması içindir.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak, bu haklarımız yasal güvenceye kavuşturuluncaya kadar mücadele etmeye ; Sağlığı HAK olmaktan çıkaran, sağlık hizmetini piyasaya terk edip ticarileştiren, çalışanları güvencesizliğe mahkum eden “Sağlıkta Dönüşüm Programı” yerine Kadrolu-Güvenceli İstihdam,” Eşit, Ücretsiz, Nitelikli, Anadilinde Sağlık Hizmeti” için bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Başta emekçiler ve örgütlü kesimler olmak üzere tüm halkı bu haklı mücadelemizde bizimle birlikte olmaya çağırıyoruz.

İŞİMİZE, İŞ GÜVENCEMİZE, HASTANELERİMİZE SAHİP ÇIKYOR,

“ PERFORMANS” YERİNE EMEKLİLİĞE YANSIYACAK “SAĞLIK HİZMET TAZMİNATI” İSTİYORUZ….

 

SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]