altKonfederasyonumuz tarafından 9 Şubat 2013 tarihinde Ankara’da “Nasıl Bir Kamu Personel Rejimi ve Toplu Sözleşme?” başlıklı sempozyum düzenlenecektir. 

“Kamu Personel Rejimi” başlıklı 1.oturumda mevcut kamu personel rejimi Fransa örneği de incelenerek kamu emekçilerini bekleyen tehlikeler ve mücadele olanakları tartışılacak.

“Toplu Sözleşme” başlıklı ikinci oturumda ise Türkiye’de kamu emekçileri ve işçiler açısından toplu sözleşme düzeni irdelenerek ILO standartları çerçevesinde özgür bir toplu pazarlık için mücadele olanakları tartışılacaktır. 

Düzenleyeceğimiz sempozyum kamu emekçilerinin iş güvencesi dahil çeşitli tartışmaların yapıldığı ve 2013 yılı Ağustos ayında kamu emekçilerinin 2014-2015 mali-sosyal-demokratik haklarının görüşüleceği “Toplu Sözleşme” sürecine KESK açısından mücadeleyi başlatmayı hedeflemektedir.

PROGRAM:

AÇILIŞ Saat: 10:00       

  • Lami ÖZGEN – KESK Genel Başkanı
  • Ümit Deniz EFENDİOĞLU – ILO Türkiye Ofisi Direktörü

1. OTURUM Saat 11:00  

KAMU PERSONEL REJİMİ

Kolaylaştırıcı: İsmail Hakkı TOMBUL – KESK Genel Sekreteri

  • Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR – Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Yrd. Doç. Dr. Didem SEVGİLİ GENÇAY – Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Enes POLAT – Devlet Personel Başkanlığı Başkan Yardımcısı

2.OTURUM Saat 14:00 

TOPLU SÖZLEŞME

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ

  • Doç.Dr. Aziz ÇELİK –  Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Dr. Murat ÖZVERİ – DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Hukuk Uzmanı
  • Özge BERBER AĞTAŞ – ILO Türkiye Ofisi Uzmanı

TARİH: 9 Şubat 2013 Cumartesi

ADRES: Ankara Barosu Konferans Salonu  Ihlamur Sok. No: 1 Kızılay/Ankara  

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]