alt27 Şubat’ta Büro Emekçileri Sendikaları tarafından gerçekleştilecek grevle ilgili olarak BES Merkez Yürütme Kurulunca dün (25 Şubat) saat 10:00’da Mülkiyeliler Birliği’nde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını okuyan BES Genel Başkanı Ahmet KESİK şu sözleri ifade etti; “Büro Emekçileri Sendikası olarak 2012 Kasım ayında 2013 yılı bütçe görüşmelerine paralel olarak başlattığımız eylem programımızı 27 Şubat 2013 Çarşamba günü yapacağımız grevle devam ettireceğiz, ülkemizde uygulanan vergi politikalarının yaratmış olduğu adaletsizliğe karşı vergide adalet talebimizi, kamuda ücret adaletsizliğini derinleştiren 666 sayılı KHK’ya karşı eşit işe eşit ücret, ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilmesi, performans ve rotasyon uygulamalarına son verilmesi, güvenceli iş güvenli gelecek talebimizi 27 Şubat’ta bir kez daha haykıracağız!” dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]