TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIKÇILAR MECLİSİ TOPLANDI

Facebook
Twitter
WhatsApp

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi, 5 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da toplandı. Tüm illerden hekim ve sağlık çalışanı, Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı’nı birlikte oluşturmak üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda bir araya geldi.

Açılış konuşması ve divan oluşturulmasısaglikhhakimeclisi05.01.2013-1nın ardından söz alan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, KHB ile ilgili bir sunum yaptı. Dr. Öztürk’ün sunumunun ardından söz alan hekimler ve sağlık çalışanları ise KHB’nin kurulmasının ardından kendi illerinde yaşadıkları sorunları anlattılar, gerçekleştirdikleri eylemler hakkında bilgi verdiler ve edindikleri deneyimleri katılımcılarla paylaştılar.


Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi Kararını Verdi:

İşimize, İş Güvencemize, Hastanelerimize Sahip Çıkacağız

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ VE KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞI’NA HAKLARIMIZI YEDİRMEMEK

GÜVENCELİ İŞ, GÜVENLİ EMEKLİLİK, İNSANCA ÇALIŞMA VE HALKIMIZA EN İYİ SAĞLIK HİZMETİ İÇİN

BİRLEŞİK MÜCADELEYE!

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi [T(B)SM],

Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Devrimci Sağlık İş, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Türk Ebeler Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası’nın

çağrısıyla 5 Ocak 2013 günü toplandı.

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya 32 ilden gelen iki yüz ellinin üzerinde sağlık çalışanı katıldı.

Toplantıda, 2012 Kasım ayında CEO’ların atanmasıyla birlikte faaliyete başlayan Kamu Hastane Birlikleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Komisyonlarında 8 Ocak 2013 tarihinde görüşülmeye başlanacak Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Kanun Tasarısı görüşüldü.

T(B)SM toplantısında söz alan sağlık çalışanları;

         Sağlıkta özelleştirmenin son adımları olan Kamu Hastane Birlikleri ve Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığısaglikhhakimeclisi05.01.2013-2 Kanun Tasarısı’na karşı bir an önce Birleşik Mücadele Programı’nın oluşturulması,

         Hangi meslek örgütü veya sendikaya üye olursa olsun bütün sağlık çalışanlarının birlikte mücadelesi için çaba gösterilmesi, bu amaçla

       İllerde Sağlıkçılar Meclisleri ve Sağlık Hakkı Meclisleri’nin kurulması, var olanların daha güçlendirilmesi,

  • Kamu Hastane Birlikleri ve CEO’ların icraatlarının yakından takip edilmesi,

         Kamu Hastane Birlikleri’yle birlikte baskı, sürgün, geçici görevlendirme, vb. uygulamalara karşı işyeri örgütlenmelerinin ve birimlerdeki mücadelelerin güçlendirilmesi,

  • Sağlık çalışanları ve toplumun sağlıkta özelleştirmenin Truva atları olan her iki uygulamanın getirdiği kayıplar, sağlık alanında yol açacağı tahribat konusunda bilgilendirilmesi için her düzeyde yoğun bir çalışma yürütülmesi,
  •     Performansa dayalı döner sermaye uygulamasının kaldırılması,       ücretlerin tamamının emekliliğe yansıtılması

               Sağlıkta bütün katılım paylarının kaldırılması için mücadele yürütülmesi gerekliliğini ifade ettiler.

  • saglikhhakimeclisi05.01.2013-3Topluma yönelik bilgilendirme çalışmaları için hastane bahçelerinde çadırlar kurulması, stantlar açılması,
  •       Bölge Sağlıkçılar Meclisleri toplantılarının gerçekleştirilmesi,
  •       Kamu Özel Ortaklığı Kanun Tasarısı’nın Meclis Komisyonlarındaki sürecinin takibi ve eğer getirilecek olursa TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceği gün(ler)de ülke çapında bütün kamu hastanelerinde eylem düzenlenmesi,
  •     Kamu Hastane Birlikleri’nin kurulmasını düzenleyen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin iptali için açılan davanın takibi ve Anayasa Mahkemesi’nde görüşüleceği gün(ler)de ülke çapında bütün sağlık kurumlarında eylem düzenlenmesi,
  • 14 Mart Sağlık Haftası kapsamında, Avrupa’daki sağlık çalışanlarının kıta çapında düzenleyeceği eylemlerle de koordine ederek (Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı Küresel Direniş), ülke çapında bütün sağlık kurumlarında eylem düzenlenmesi önerilerini dile getirdiler.

T(B)SM katılımcılarının kararı doğrultusunda, Hastane Birlikleri ve Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Kanun Tasarısı’na karşı Birleşik Mücadele Programı ve takvimi çağrıcı örgütler tarafından oluşturulacak ve önümüzdeki günlerde ilan edilecektir.

Kamuoyuna duyururuz.

TÜRKİYE (BÜYÜK) SAĞLIKÇILAR MECLİSİ

 DİVAN HEYETİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]