CHP Niğde Milletvekili Doğan ŞAFAK; İlimizde Sağlık Emekçilerinin isteği dışında yapılan atamalara ilişkin TBMM’e Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ tarafından cevaplandırmak üzere soru önergesi vermiştir.Bu gelişmelerinin ardından temsilciliğimize nezaket ziyaretinde bulunmuş, sendikamızla birlikte Niğde de ki sağlık sorunları konulu ortak basın toplantısı düzenlenmiştir..

ŞAFAK, SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN SORUNLARINI MECLİSE TAŞIDI
CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Kamu Hastaneleri Birliği Yasası’ndan sonra Niğde’de ve ülke de daha da fazlalaşan sağlık sektörü çalışanlarının sıkıntılarını dile getiren bir önerge verdi.
Niğde Milletvekili Doğan Şafak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevaplaması istemiyle verdiği önergeyle, sağlık alanında yaşanan sorunları parlamento gündemine taşımış oldu.
chpziyaretŞafak, Sağlık Bakanı’na, Niğde’de ve ülkede yaşananları örneklerle anlattı.
CHP’li Milletvekili, “Kamu Hastaneleri Birliği Yasası çerçevesinde, Niğde 112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği’nde 12 Sağlık Memurunun (Toplum Sağlığı Teknisyeni) daha önce çalışmakta olduğunu, bu serviste çalışan 8 Sağlık Memurunun istekleri dışında, fazla çalışan oldukları kendilerine iletilerek tamamen keyfi bir uygulamayla buradan ayrılmak zorunda bırakıldıklarını, bu atamalarla çalışan sayısının 4’e düşürüldüğünü” Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a söz ederken, “Kaliteli ve nitelikli bir sağlık hizmetinin sunumunun çok zor olduğunun kaçınılmazlığının” altını çizdi.
CHP Niğde Milletvekili Doğan Şafak’ın, Sağlık Emekçilerinin Sorunlarını gündeme taşıyan önergesinin tam metni:
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.
Doğan ŞAFAK
Niğde Milletvekili

Kasım ayı 2012 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Hastaneleri Birliği Yasası ile Taşra Teşkilatlarında görev dağılımı ve uygulamalarda birçok sorun yaşanmaktadır. Türkiye genelinde Sağlık Müdürlükleri ve Halk Sağlığı Müdürlüklerinde görev yapan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Tıbbi Sekreter gibi görevlerde çalışan sağlık personelleri, Kamu Hastaneleri Birliklerinin ataması ile görev yerleri değiştirilmiştir. Görev yerleri değiştirilen yaklaşık 7 bine yakın sağlık çalışanları bu durumdan huzursuz ve mutsuz olurken, “bu sabah başımıza ne gelecek” kaygısıyla mesailerini yapmaya çalışmaktadırlar. 
Başka bir hadise ise; Niğde ili Bor ilçesinde memurluk görevini yapan bir Sağlık Personeli, Niğde Sağlık Sen Şube Başkanlığı’na getirilmiş, kısa bir süre sonra ise Niğde Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine müdür olarak ataması yapılmıştır. Niğde ve ülkemizde, sağlık alanında bu gibi konulara ilişkin birçok örnekler olduğunu gerek yerel gerek ulusal basından öğrenmekteyiz. 
Yine, Kamu Hastaneleri Birliği Yasası çerçevesinde, Niğde 112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğinde 12 Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknisyeni) çalışmaktaydı. Bu serviste çalışan 8 Sağlık Memurunun istekleri dışında, fazla çalışan oldukları kendilerine iletilerek tamamen keyfi bir uygulamayla buradan ayrılmak zorunda bırakıldıkları iddia edilmektedir. Bu atamalarla çalışan sayısı 4’e düşürülmüştür. Kaliteli ve nitelikli bir sağlık hizmetinin sunumunun çok zor olduğu kaçınılmazdır. 

Bu Bağlamda,
1- Niğde ilinde, 50 kişinin naklen tayininin yapıldığı ve yaklaşık olarak Sağlık Bakanlığı’na 100 kişilik tayin isim listesinin teklif edildiği iddiaları bulunmaktadır. 663 Sayılı KHK kapsamında 2 Kasım 2012 tarihinden önce PDC hazırlanarak bu sürecin tamamlanması gerekiyordu. Hükümetin kendi çıkardığı bu kararnameye uymayan bu uygulamalarını bir an önce kaldırmayı düşünüyor musunuz? Bu tür bir çalışmanız var mıdır?

2- Kamu Hastaneleri Birliği Yasası çerçevesinde, Niğde ilinde kaç sağlık çalışanının görev yeri değiştirilmiştir? Çalışanların isteği dışında başka görev yeri değişikliği yapmayı planlıyor musunuz?

3- Çalışanlara, liyakate göre yöneticilik görevi verilmesi gerekmez midir? Sadakate göre yapıldığı düşünülen, Niğde Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine verilen müdürlük görevinin çalışma barışını bozduğunu düşünüyor musunuz?

4- Bakanlığınız, yaşanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için Görevde Yükselme Kriterline göre idareci (Müdür) atamaya ne zaman başlayacaktır?

5- Niğde 112 İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği’nde, standart kadro 4 iken, bu kadro 12 kişiye (Toplum Sağlığı Teknisyeni) çıkartılmıştır. Peki, bu atamaları bugüne kadar hangi nedenlerle yaptınız?

6- Niğde ilimizde sağlık hizmeti veren 112 servisine günde binlerce çağrı düşmektedir. Peki, eskiden 12 arkadaşımızın bütün imkânlarını zorlayarak vermeye çalıştığı bu sağlık hizmetini yetiştiremez iken, şimdi bu 4 sağlık çalışanı ile yeterli hizmet vereceğinizi düşünüyorsunuz?

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]