MALATYA; SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM YIKIM PROGRAMIDIR !

Facebook
Twitter
WhatsApp

Değerli basın ve kamu emekçileri;

AKP 10 yıllık iktidarı boyunca sürekli olarak %2 %3 zamlarla kamu emekçilerini yoksulluk ve sefalete mahkum etmiştir. 2013 yılı için bizlere %3+3 artışlar yaparken diğer taraftan elektrik %25, doğalgaz %28, emlak vergisi %18 ekmeğe %25 zam yapmıştır. seslogomansetDiğer taraftan maaşlarımızın %15’lik vergi dilimini önce %20 ikinci dönem için %27’ye varan vergi dilimlerine tabi tutulmaktadır. AKP kaşıkla verdiğini kepçeyle geri almıştır. Asgari ücretliye yaptığı artış yalnızca 33 TL iken milletvekilleri maaşlarına %45 zam yapmıştır. Çünkü onlarda uyduruk enflasyon rakamına inanmamış olacaklar ki kendilerine %45 zam yapmışlardır. Biz emekçilere maaşlarına en az %30 zam yapılmasını talep ediyoruz. Yapılan bu zamların kabul etmiyoruz.

Gece gündüz demeden 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık emekçileri ne yazıkki emeğinin karşılığını alamamaktadırlar. Yıllardır sağlık çalışanları döner sermaye alıyor diye temel ücretleri artırılmayarak mağdur edilmektedir. Sürekli medyada en yetkili ağızda sağlık çalışanın ücretlerinin yüksek olduğu söylenir. Özelikle doktorları için hayali rakamlar en yetkili ağızlardan medyaya yansıtılmaktadır. Oysa bunların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

Sağlık Bakanlığında uygulanmakta olan Döner Sermaye sistemi ile her ay hastane gelirlerinin belli bir miktarını çalışanlara dağıtılması amaçlanmaktadır. Özellikle 2008’den bu yana hastanenin hasta sayısı arttığı halde tam tersine dağıtılmakta olan dönerlerin miktarı azalmaktadır. Çalışan sağlık emekçileri maaşının büyük bir kısmı döner sermayeden karşılanmaktadır. Bu yüksek enflasyon ortamında döner sermayenin 5 yıl öncesine göre daha da düşük olması sağlık emekçilerinin emeğinin sömürülmesinden başka birşey değildir.

Diğer taraftan döner sermayenin dağıtımı konusunda çok büyük haksızlıklar mevcuttur. Özellikle personele dağıtılacak miktarın belirlenmesinde idarenin keyfiyetine bırakılmıştır. Buda hastanemizde olduğu gibi çalışanların motivasyonunu ve iş barışını bozmaktadır.

Sağlık emekçilerinin kuşkusuz ki tek sorunu ücretler değildir. Özellikle KHB kurulmasıyla birlikte performansa dayalı sistem sağlık çalışanları üzerinde ciddi olumsuz etkiler yapmıştır. Çünkü performansın temelinde az kişiyle çok iş yapmaktır. Buda sağlıkta beraberinde ciddi hatalar doğuracaktır. Yani sağlıkta performans dönüşümü olmayan sonuçlar doğurur. Bu sistemle birlikte hem çalışanlar hem de hastalar mağdur olacaktır. Yani sağlık hizmetinin kalitesi düşecektir.

2003’den bu yana Sağlıkta Dönüşüm adı altında bazı kanunlar çıkarılmaktadır. Bize göre bunlar dönüşüm değil olsa olsa yıkım programlarıdır. Çünkü bu yasalar Aile Hekimliğiyle birinci basamak tasfiye edilmiş Tam Gün Yasasıyla sağlık çalışanları esnek ve kuralsız çalıştırma getirilmiştir. Yine bu yıkım yasalarının devamı olan Kamu Hastane Birlikleri Yasası ile hastanelerin özelleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yasaların hiç biri ne çalışana nede halka bir yararı yoktur. Burada tamamen sermayenin yararına çıkartılan yasalardır. Katkı katılım paylarının yüksek olmasından dolayı hastalar branşlar dışında acili tercih etmektedirler. Buda acil yükünü artırdığı gibi hastanın gerçek anlamda tedavisi eksik kalacaktır.  

Taleplerimiz!

  • Tüm çalışanların temel ücretleri insanca yaşayacak düzeyde yükseltilsin
  • Ücretler çalışanların eğitim, kıdem, çalışma süreleri yoğunluğu vb. değerlendirilerek kademelendirilsin.
  • Keyfi yer değiştirmelere son verilmesine
  • Fazla çalıştırılmaya son verilsin, nöbet ücretlerimiz yükseltilsin.
  • Bize ödenen tüm ücretler emekli maaşımıza ve emeklilik tazminatımıza yansıtılsın.
  • Eşit işe eşit ücret ödensin.
  • 4/B, 4/C, Taşeron çalıştırılmaya son verilerek herkese güvenceli statüye kavuşturulmalı, eşit ekonomik sosyal ve özlük haklar sağlanmalıdır.
  • Sağlığın piyasaya terk edilmesine karşı çıkar hizmetlerin kamu eliyle yürütülmesini talep ediyoruz.

 

       İbrahim TAŞ

                               SES Malatya Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]