Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü faaliyet sahasında taşeron firma tarafından işletilen maden ocağında 7 Ocak 2013 tarihinde meydana gelen ve 8 işçinin ölümüne neden olan iş kazası sonrası KESK ve TMMOB’den oluşan bir heyet 14 Ocak Pazartesi günü bölgeye gitti.

Zonguldak Madenci Anıtı önünde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul ve Zonguldak Şubeler Platformu adına Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Zonguldak Şube Başkanı Tahsin Kumkumoğlu‘nun yaptığı açıklamalar sonrası heyet Valilik binasına yürüdü. Genel Maden İşçileri Sendikası‘nı ziyaret ederek Sendika Başkanı Eyüp Alabaş ile de görüşen heyet, daha sonra kazada hayatını kaybeden maden işçisi Hasan Bozacıoğlu‘nun ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. 

KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul’un açıklaması aşağıdadır.

Bugün buraya maden ocağında grizu patlaması sonucu yaşamını yitiren işçilerin aileleri ve Zonguldak halkının acısını paylaşmak için geldik. 

Yaşamını yitiren arkadaşlarımızı büyük bir özlemle anıyoruz. Biliyoruz ki, bu yaşananlar bir kaza değil, bir cinayettir. Bu iş cinayetinin nedeni de yıllardır uygulanan özelleştirme, taşeronlaştırma uygulamalarıdır. Bunun en kötü sonucu ise yaşamların son bulmasının yanısıra arkadaşlarımızın iş güvencesinden yoksun taşeron firma tarafından istihdam edilmesi, insanca yaşayacak ücret alamaması ve daha fazla ücret için daha fazla kazıya zorlanmalarıdır.

Bu yaşananlar bir kaza değildir, bir cinayettir, bunun böyle olduğunu tekrar tekrar söylüyoruz. Hatırlatmak gerekir, burada yaklaşık bir buçuk yıl önce bir göçük daha gerçekleşmişti, o zaman da yaşamını yitirenler için buraya gelip “bu ölümler madencinin kaderidir” diyen bir Başbakan ve “güzel öldüler” diye açıklama yapan Çalışma Bakanı vardı. İşte bu anlayış sürmektedir. Bu ölümlerden sonra da Çalışma Bakanı gene buraya gelerek daha önce ocakları kontrol ettik, denetledik, işçi sağlığına aykırı durumları rapor ettik diye açıklama yaptı. Buradan soruyoruz, peki bu raporları hazırladınız da neden gereğini yerine getirmediniz? 

TTK Genel Müdürü ayın 9’unda, yani arkadaşlarımızın cenazeleri henüz yerin altından çıkarılmadan bir genelge yayınladı. Bir yıl içerisinde icra borçlarını tasfiye etmeyenlerin iş akitlerine son verilecektir diyen bir genelge yayınladı. 

Buradan TTK Genel Müdürüne soruyoruz, çalışanlar, emekçiler neden icralık oluyorlar? Demek ki insanca yaşanacak ücret vermiyorsunuz! Sizin hiç mi vicdanınız sızlamıyor, emekçileri neden tehdit ediyorsunuz! Cesetler daha yeraltından çıkarılmadan böyle bir genelgeyle tehdit etme ihtiyacını neden hissediyorsunuz? 

Bu bile emekçilerin örgütlü mücadelesinden korktuğunuzu göstermektedir. Bizler bu korkunuzu büyütmekte kararlıyız. Bu cinayetlerin, bu yaşananların hesabını sormak, yeni ölümlerin önüne geçmek için mücadeleye devam edeceğiz. Bizler bir daha maden şehitliğine yeni isimlerin eklenmesine izin vermeyeceğiz, mücadeleyi hep birlikte yükselteceğiz. Çünkü ölen arkadaşlarımızın yüzlerinde kömür karası, alınlardaysa emeklerinin akı vardı. Oysa sizin adınızda ak olsa bile siz bu ölümlerin karasını adınızdan silemeyeceksiniz. 

Tekrar ailelerin ve Zonguldaklıların acısını paylaşıyor, her zaman onlarla yan yana omuz omuza olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]