DİYARBAKIR; Tüm sağlık çalışanlarını dayanışmaya, ortak hareket etmeye davet ediyoruz

Facebook
Twitter
WhatsApp

            Bizler, her gün ülkemizin dört bir yanındaki binlerce sağlık kurumunda, aile sağlığı merkezlerinde, acillerde, polikliniklerde, ameliyathanelerde; çocuklarımızı, yaşlılarımızı, düşkünlerimizi, hastalarımızı sağlıklarına kavuşturmak için fedakârca çalışıyoruz. Çünkü bizler insan sağlığına saygı göstereceğimize, kendi yaşamımızı insan sağlığına adayacağımıza, hastalarımızın sağlığının en önde geleceğine daha erganisiddetmesleğimizin ilk gününde söz verdik. O günden bu yana bizlerin en büyük mutluluğu hayata döndürdüğümüz, acısını dindirdiğimiz sağlıklarına kavuşturduğumuz, hastaların yüzündeki tebessümdür.

           Ancak; son zamanlarda çığ gibi büyüyen şiddet olaylarına maruz kalıyoruz. Her gün meslektaşlarımız darp ediliyor, bıçaklanıyor, tehdit ediyor, hakarete uğruyor,intihara sürükleniyor ve öldürülüyor. Çünkü oy paranoyasındaki iktidarlar tarafından halka hedef olarak gösteriliyoruz.

             Maalesef 20-01-2013 tarihinde akşam saatlerinde, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Hematoloji Servisi’nin Yoğun Bakım Ünitesine, görgü tanıklarının ifadeleriyle silahla giren ve yoğun bakımda yatan Kazım Usul adındaki hastanın yakınları olduğunu söyleyen aralarında ikisi polis, biri asker, biri öğretmen 5 kişi ziyaret saati dışında servise girmelerine izin verilmediğinden dolayı dört meslektaşımız Rabia Yeşim Ünal, Emrullah Sevim, Veysi İlan ve Gülay Ateş’i darp etmişlerdir. Astım hastası hemşire Rabia Önal Saçından çekilip, yerde sürüklerek duvarlara vurulmuş, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri görülmüş, psikolojik yönden tamamen çöktüğünü ve konuşamayacak durumda olduğu tespit edilen Rabia Yeşim Ünal beyin cerrahi servisinde tedavi altına alınmıştır. Bu olayı gerçekleştirenler ise her zaman olduğu gibi serbest bırakılarak normal gündelik hayatlarına dönmüştür.

.

     Suçlular sadece bu eylemleri yapanlar mı? Hayır, suçlular bu eylemlere çanak tutan, mesleğimizi değersizleştiren, sağlığı ticarileştiren, halkı hekim ve sağlık çalışanlarına karşı kışkırtan iktidarlardır. Müşteri memnuniyeti, SABİM şikâyet hattı, hastanelerin cirosu dışında gözü bir şey görmeyenler, bu uğurda sağlık çalışanlarını yok sayan iktidarlardır.

Maalesef Sağlık alanında hizmet veren kamu emekçileri diğer iş alanlarında çalışanlara göre 16 kat daha fazla şiddete uğramaktadır. Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeterli düzenleme ve planlama yapmaması, güvenlik açısından yeterli tedbir almaması, çalışanların hayatını tehlikeye sokmaktadır. Bu vakaların yaşanmaması için şiddet ve güvenlik konusunda yapmış olduğumuz tüm uyarılara rağmen yetkililer umursamaz tavırlarını sürdürmektedir. Bu tavır, şiddet olaylarını her geçen gün arttırmakta, Basın açıklamaları, açılan davalar, eylemlerimiz, ilgisizlikle karşılanmakta, Suçlular hiçbir zaman gerekli ve caydırıcı cezayı almamaktadır.

İktidarların sağlık sistemindeki aksaklıkların sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını hedef tahtasına koymasına karşı çıkıyoruz. Ve buradan halka sesleniyoruz.

-doktorların her gün yüzlerce hasta bakmasının sebebi biz değiliz.

-sağlığı ticarileştiren biz değiliz

-ilaç farkı için ödediğiniz paraların sorumlusu biz değiliz.

-özel hastaneler için ödediğiniz paraların sorumlusu biz değiliz.

-toplumun sosyolojik ve psikolojik travmalarının sebebi biz değiliz.

Bizler şiddetin toplumsal olaylarda olduğu gibi sağlık sorunlarının çözümünde de yerinin olmadığını düşünüyoruz ve buna karşı duruyoruz.

Bizler biliyoruz ki, asıl sorumlu olanlar, bireysel davranışları sergileyenler değil, buna göz yuman, insani ve vicdani bilinç yaratma hedefi olmayan yönetenlerimizdir. Hafızalarımız yakın tarihte başta bölgemiz olmak üzere, tüm Türkiye’de yaşanan birçok şiddet olayının üzerine gidilmediği, sorumlularının bulunup yargılanmadığı gerçeğiyle doludur. Şiddet uygulayanlar gerekli cezaya çarptırılmadıkça yapılan suçun kâr kalacağı algısı güçlenerek bu tür olayların daha da artacağı kaygısını taşıyoruz. Buradan sağlık bakanlığına sesleniyoruz.

ARTIK YETER!!!!

Hastanelerde şiddetin önlenmesi için daha kaç arkadaşımızın ölmesi mi gerek

Tüm sağlık çalışanlarını dayanışmaya, ortak hareket etmeye davet ediyoruz.

         SES ERGANİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

              

           DİYARBAKIR TABİP ODASI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]