DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NDE SAĞLIK ÇALIŞANLARI DARP EDİLDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 Polis 1 Asker, 1 Öğretmen ve 1 hemşire olmak üzere 5 kişi tarafından 4 Sağlık personelinin darp edilmesine ilişkin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yapıldı. Darp edilen Sağlık personelleri; Rabia YEŞİM ÖNAL, Gülay ATEŞ, Emrullah SEVİM, Veysi İLAN’dır. Darp edilen Hemşire Rabia YEŞİM ÖNAL Nuroşiruji (Beyin Cerrahi) kliniğinde, kafa travması nedeniyle yatmaktadır.

Personeli darp eden 5 kişi Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemizde son yıllarda şiddet vakalarının, dozunun giderek arttığı, araştırma yapan ilgili kurum ve kuruluşlar dusaglikcidarp1tarafından rapor edilmektedir. Yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, eğitim düzeyi ayırt etmeksizin toplumdaki bütün bireyleri etkileyen şiddet, giderek günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmekte, herkes ve her sektör için önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun tüm meslek grupları arasında, zor durumdaki bireylerle doğrudan teması gerektiren sağlık sektöründe çalışanların, işyeri şiddetinin en önemli hedefi ve kurbanları olduğu giderek daha fazla kabul görmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslar arası Hemşireler Birliği (ICN)’nin “sağlık sektöründe işyeri şiddeti ” başlıklı ortak raporuna göre sağlık çalışanlarının %50’sin den fazlası mesleklerini uyguladıkları herhangi bir zamanda şiddete maruz kaldıklarını bildirmektedir. Ülkemizde bu oranın bugün daha da arttığı bilinen bir gerçektir. Sağlık alanında hizmet veren kamu emekçileri diğer iş alanlarında çalışanlara göre 16 kez daha fazla saldırıya uğramaktadır. Maalesef bu tabloda yer edinen ve “17 Nisan 2012 günü Gaziantep’te çalışan genç meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ı bir hasta yakınının bıçaklı saldırısı sonucu kaybetmiştik. Bu olay hepimizi üzmüş ve derinden etkilemişti.

Sağlık alanında yaşanan bu ve buna benzer şiddet olayları hafızalarımızda canlılığını korurken yine dün akşam saatlerinde, DÜTF’ndedusaglikcidarp2 yani bu hastanenin Hematoloji servisinin Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan dört meslektaşımızın (Rabia YEŞİM ÜNAL, Emrullah SEVİM, Veysi İLAN, Gülay ATEŞ) ve görgü tanıklarının ifadeleriyle servise silahla giren ve yoğun bakımda yatan Kazım USLU adındaki hastanın yakınları olduğunu söyleyen aralarında ikisi polis, biri asker, biri öğretmen ve maalesef alanımızda çalışan biri hemşire olduğunu söyleyen beş kişi tarafından darp edildiğini öğrendik. Olayı duyar duymaz hastaneye geldik. Hemşire Rabia YEŞİM ÜNAL’ın acil serviste müşahedeye alındığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin olduğunu, psikolojik yönden tamamen çöktüğünü ve konuşamayacak durumda olduğunu gördük. Meslektaşımızı bu halde görmek içimizi sızlattı, bunun yanında canımızı acıtan bir diğer şey de yetkililerin bu vakalardan ders çıkarmaması ve yeterli tedbirleri almamaları oldu. Şiddete uğrayan bu arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha yinelemek istiyoruz. Bununla birlikte bu olayda darp eden kişilerin silahlarını kullanmamaları ise işin mutlu eden yönü oldu çünkü bu kişiler arkadaşlarımızı öldürebilirlerdi.

Ayrıca bu meslektaşlarımızı darp eden bu kişilerin zorunlu olmadıkça girilmemesi gereken yoğun bakıma silahlı ve toplu bir şekilde girip oradaki çalışanları darp etmelerini anlayabilmiş değiliz. Tabi ki burada bir güvenlik zaafiyeti var; fakat bunun sadece bir güvenlik zaafiyeti olduğunu beyan etmek inandırıcı değildir. Bu ve benzeri vakalardan ders çıkartılmaması asıl olarak yönetenlerin sağlık çalışanlarına bakış açısını ve yaşamlarına vermiş oldukları değeri ortaya koymaktadır. Bundan kaynaklı olarak yaşanan bu son vaka herhalde sağlıkta şiddet zincirinin son halkalarından biri olsa gerek.

Burada etkili olan bir diğer şey ise yönetenlerin sağlık çalışanlarına karşı kışkırtıcı söylemleri ve medyanın aynı üslubu yayınlarında kullanması, her kademede uygulanan katkı ve katılım payı, ilave ücretler sağlık çalışanlarıyla halkı karşı karşıya getirmektedir. Özellikle performans baskısı ve işletme anlayışı içinde kar amacı güden çalışma biçimi hasta yoğunluğunun artmasına, verilen hizmetin niteliğinin düşmesine neden olmakta bu da sağlık çalışanlarına yönelik şiddete zemin hazırlamaktadır.

Sonuç olarak; bağlı bulunduğumuz Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeterli düzenleme ve planlamayı dusaglikcidarp3yapmaması, güvenlik açısından yeterli tedbirleri almaması maalesef dün burada yaşanmış olan ve kimi zaman yaşamlara mal olan sonuçlar doğurmaktadır. Bu vakaların yaşanmaması için şiddet ve güvenlik konusunda yapmış olduğumuz tüm uyarılara rağmen yetkililerin herhangi bir adım atılmamasını da anlayabilmiş değiliz.

Buradan yetkililere sesleniyoruz; Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette caydırıcı düzenlemelerin yasalaşmasını, alınacak önlemlerin de samimi ve sonuç alıcı olmasını istiyoruz. Bu ve benzeri olayların yaşanmaması için bir kez daha haykırıyoruz; şiddet durmadan, insani çalışma ortamı sağlanmadan biz de durmayacağız, susmayacağız.” 21.01.2013

 

SES DİYARBAKIR ŞUBESİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]