23 Ocak 2013 günü, Sendikal örgütlenme hakkı için Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yapan Devrimci Sağlık İş Üyesi Taşeron Sağlık İşçileri, hukuksuz bir biçimde polis saldırısına maruz kalmış ve Dev Sağlık İş Genel Başkanı Dr. Arzu ÇERKEZOĞLU dahil 28 Devrimci Sağlık İş yönetici ve Üyesi gözaltına alınmıştır.

Sağlığı sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenleyen, ticarileştirerek sermayeye kar alanı haline getiren AKP taseronaciklamaHükümeti, bu karı elde etmek adına, emek işgücünü ucuzlatmak ve güvencesiz-kölece çalışma anlamına gelen “TAŞERON” çalıştırmayı yaygın hale getirmiştir. 2002 yılında 11.000 olan Taşeron Sağlık İşçisi sayısı, bugün 140.000’e ulaşmıştır.

Yıllardır Sağlık Hizmeti’nin asli unsurları olarak görev yapan Taşeron Sağlık İşçileri, Yargıtay tarafından onaylanmış yargı kararlar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ihalelere yapılan itirazlarda muvazaa tespitinde Asli Sağlık İşçisi oldukları kabul edilmesine rağmen taşeronluğu neredeyse temel çalışma sistemi haline getiren Hükümet tarafından görmezden gelinmektedir. Kamu Hastane Birlikleri düzenlemesi süreciyle birlikte işten atılmalarla karşı karşıya bırakılarak, Son 15-20 gün içinde İzmir Konak Doğumevi, Mersin-Silifke Devlet Hastanesi ve Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde yaygın işten çıkarmalar yaşanmıştır.

Bu şekilde güvencesiz, asgari ücretlerle, esnek-kuralsız, sendikasız, izin gibi sosyal haklardan mahrum, kölece çalışma koşulları yetmezmiş gibi, şimdi de Sağlık Hizmetinin asli unsuru olan Taşeron Sağlık İşçilerinin   sendikal örgütlenmeleri, Nakliye-Turizm-Gıda İşkolu çalışanı sayılarak engellenmektedir.

Bugün yaşananlar, Türkiye’de hukukun ne ölçüde uygulandığının göstergesidir. Türkiye’nin taraf olduğu Uluslar Arası sözleşmeler, Anayasa, Yasalar ve bugüne kadar verilmiş hukuk mücadelelerinin verdiği sendikal örgütlenme hakkı, çeşitli manevralarla engellenmeye çalışılmaktadır.

Bugün yaşananlar, açıkça, kanunsuz bir biçimde sendikal örgütlenme hakkı ellerinden alınmaya çalışılan Sağlık İşçilerinin bu hakları için verdikleri mücadelenin engellenmesidir. Sağlık İşçilerini baskı ve göz altılarla yıldırma, mücadeleden alıkoyma yöntemleri uygulanmaktadır.

On yılı aşkın süredir sağlıktaki piyasalaştırma, sağlığı ticarete dönüştürme, sağlığın hak olmaktan çıkarılması ve güvencesiz çalıştırma uygulamalarına karşı yan yana, omuz omuza mücadele ettiğimiz Devrimci Sağlık İş Sendikasına yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvencesiz çalışma başta olmak üzere, sağlığın hak olmaktan çıkarıldığı, parası olmayanın sağlık hizmetine ulaşamadığı, herkesin parasına göre sağlık hizmeti alabileceği bir düzene, “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na karşı mücadelemizde daha da kararlı olacağımızı bir kez daha hatırlatırız. Sendikal örgütlenme haktır, engellenemez. Baskı ve göz altıların bizi mücadelemizden alıkoyamayacağına olan inancımızla gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 23.01.2013

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ,

YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI,

YAŞASIN EMEKÇİLERİN BİRLEŞİK MÜCADELESİ…!  

 

SES ADANAŞUBESİ                       DEV SAĞLIK İŞ ÇUKUROVA BÖLGE ŞB

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]