AKP BİNBİR ZORLUKLA SENDİKAYA ÜYE OLAN TAŞERON İŞÇİLERİN SENDİKA ÜYELİĞİNİ YOK SAYIYOR!

ADANA; BASKILAR GÖZALTILAR SENDİKA HAKKIMIZI ENGELLEYEMEZ!

 

Yeni çıkartılan “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası” taşeron işçilerinin sendika hakkını ortadan kaldırıyor. İşçilerin çalıştırılmasına aracılık eden taşeron şirketlerin, SGK bildirimlerini farlı farklı işkollarından yapması ve bunun her ay değişebilir olmasıyla taşeron işçilerin sendika üyelikleri yok sayılıyor.

Bugün sendikal hak ve özgürlükler, başta iş güvencesi, sendika hakkımız ve toplusözleşme hakkımız güvencesiz çalıştırma ve onun en ağır devsaglikistaseronbiçimlerinden birisi olan taşeronlaştırma temelinde fiilen ortadan kaldırılmıştır. Bunu taşeron işçileri olarak en iyi bizler biliyoruz… Yaşadıklarımızdan biliyoruz, yasalarda yazılı olan hakların bizler için nasıl yok sayıldığını. Sendikalı olduğumuzda gördüğümüz baskıdan, işten çıkarmalardan, hastanelerimizin bahçesinde hiç eksik olmayan direniş çadırlarından biliyoruz…

Bunlar yetmezmiş gibi şimdi de taşeron sağlık işçileri olarak yıllardır her türlü bedeli ödeyerek elde ettiğimiz sendika hakkımız, sendika üyeliğimiz yok sayılıyor. Nasıl mı?

Önceki dönemde işçilerin sendika üyelikleri Çalışma Bakanlığı kayıtları üzerinden belirlenirdi. Yeni sistemde ise, sendika üyeliğimiz Çalışma Bakanlığı kayıtlarına göre değil, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre tanımlanıyor. Bizlerin SGK kayıtları da çalıştırıldığımız şirketler üzerinden ve onların beyanlarına göre belirleniyor. Yani taşeron şirket bizim SGK’mızı sağlık işkolu yerine inşaat, nakliye, turizm, gıda, genel hizmetler gibi farklı alanlarda gösterebiliyor.

Yani yıllardır hastanede sağlık hizmetinin bir parçası olarak çalışan bizler sağlık işçisi yerine inşaat işçisi, nakliyat işçisi, gıda işçisi, turizm işçisi(!) olabiliyoruz. İşte taşeronlaştırma bu kadar mantıksız, bu kadar akıldışı bir sistem!

Ama biz biliyoruz ki, asıl amaç bizleri sendikasızlaştırmak, asıl amaç sendika hakkımızı, toplu pazarlık hakkımızı gaspederek bu akıldışı, bu insanlık dışı sistemi sürdürmek. Asıl amaç bizi ucuz ve güvencesiz çalıştırmak, bizim emeğimiz ve alınterimiz üzerinden birilerine daha fazla para kazandırmak!

Buna taşeron sağlık işçileri olarak yanıtımız son derece açık ve net:

EMEĞİMİZİ, KİMLİĞİMİZİ, GELECEĞİMİZİ TAŞERONA TESLİM ETMEDİK,

SENDİKA HAKKIMIZI DATAŞERONA TESLİM ETMEYECEĞİZ!

Bizim sendikalı olmamız başkalarına benzemez. Yeri geldi, açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışırken 30-40 liralık noter paramızı çocuklarımızın ekmeğinden artırıp üç ay biriktirerek üye olduk sendikamıza.

Biz sendika hakkımızı, onlarca arkadaşımızın işten çıkartılmasıyla, karda kışta yüzlerce gün sürdürdüğümüz direnişlerimizle, her türlü baskıya, gözaltılara, 27 yıllarla yargılanmamıza karşı direnerek kazandık.

Biz sendika hakkımızı, kendi gücümüze güvenerek, haklılığımıza inanarak kazandık.

Biz sendika hakkımızı, gücümüzle, aklımızla ve yüreğimizle kazandık…Bir taşeron şirketin kağıt üzerindeki beyanını esas alan SGK ve Bakanlık kayıtlarının bürokrasisinin bizi teslim almasına izin vermeyeceğiz!..

Emeğimize, onca yıllık mücadelemize sahip çıkacağız!

 

Sendika Haklarına Sahip Çıkan Üyelerimiz Gözaltına Alınıyor!

Bugün sendikamız tarafından bu akıl dışı uygulamalara karşı ilk olarak Meclis önünde daha sonra da Çalışma Bakanlığı önünde birer eylem gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Meclisin Dikmen kapısının önünde gerçekleştirdiğimiz açıklamanın ardından Çalışma Bakanlığı’nın önüne giderek Sendikasızlaşmaya Karşı Direniş Çadırımızı kurduk.

Çadır kurulduktan kısa bir süre sonra üyelerimize güvenlik güçleri tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Aralarında sendika Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu ve genel merkez yöneticilerimizin de bulunduğu 27 üyemiz darp edilerek göz altına alındı.

Her zaman inandığımız ve Adana’dan Diyarbakır’a, Antalya’dan Kocaeli’ne, Bursa’ya, İstanbul’dan Samsun’a Ağrı’ya, Hakkari’ye kadar hep birlikte söylediğimiz sözümüzü bir kez daha söylüyor ve söz veriyoruz!

Alnımızın teriyle çalışıyoruz, kimseden sadaka istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz; hakkımızı almak için sendikalı olduk…

Bizleri bugüne kadar yok sayanların sendika hakkımızı ve sendika üyeliğimizi yok saymasına, bu ülkeyi taşeron cumhuriyetine çevirmesine izin vermeyeceğiz.

Baskılar gözaltılar bizi yıldıramaz, sendika hakkımıza sahip çıkmak için bizler yarın yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önünde olacağız.

24 Ocak 2013

 

EMEĞİMİZİ, KİMLİĞİMİZİ, GELECEĞİMİZİ TAŞERONA TESLİM ETMEDİK,

SENDİKA HAKKIMIZI DA

TAŞERONA TESLİM ETMEYECEĞİZ!

 

 

 

SES ADANA ŞUBESİ                  DEV SAĞLIK İŞ ÇUKUROVA BÖLGE

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]