BASINA VE KAMUOYUNA


Her gün daha yoğun çalışıyor, daha fazla hasta bakıyor, şiddete uğruyor, yaşamımızı kaybediyor, mesleki saygınlığımızı yitiriyor, daha fazla yıpranıyor ama bir türlü emeğimizin karşılığını alamıyoruz.

Toplu sözleşme komedisiyle verilen yüzde 4+4 zamları vergi dilimine takılarak sağlık emekçilerinin eline geçmemektedir. Üstüne doğal gaz, elektrik, benzin vb. zincirleme zamlarla kuşatıldık.

Çoğu hastane gibi Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları da; her ay sabit ödememin üstünde ne kadar fark aldığına bakıyor, dağıtılan ek ödemelerin üstüne çıkamıyor, ya da cüzi oranlarda kalıyor. Sağlık emekçileri performans sistemi sonrasında yoğun çalışmaktan; eve, ailesine kendisine vakit ayıramaz hale gelmiştir. Yıllık izinlerini almaktan bile korkar hale gelmişlerdir.

Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası olarak 3 yıl önce yaptığımız basın açıklamasında; Ordu üniversitesiyle o günkü adıyla Boztepe Devlet Hastanesinin ortak kullanımı gündemdeydi ve bizler eğer ortak kullanım söz konusu ise bu ortak kullanımından dolayı sağlık çalışanlarının ek ödenmelerinde hak kayıpların olmayacağı bir yönetmelik hazırlanması gerektiği belirtmiştik. Bugün ise, o zaman ki kaygılarımızın ve söylediklerimizin ne kadar doğru olduğu görmekteyiz, Ordu ilinde en düşük ek ödeme alan sağlık emekçileri Eğitim Araştırma hastanesinde çalışan sağlık emekçileridir.

ZAMAN; MEVCUT PERFORMANS YÖNETMELİKLERİNE

DAVA AÇIP, BEKLEME ZAMANI DEĞİL! ZAMAN FİİLİ VE MEŞRU MÜCADELE ZAMANIDIR.

Neredeyse altı ayda bir değişen yönetmeliklere göre dağıtılan performansa dayalı döner sermaye davaları mahkemelere yığıldı. Kazanılan dava bir sonraki yönetmelikle boşa düşürülüyor. Yıllardır davalar açılıyor ama sağlık emekçilerinin ücretleri hep geriye gidiyor.

 

ARTIK YETER! DİYORUZ.

Değerli Ordu Kamuoyu,

Birde bunlar yetmezmiş gibi!

Eğitim Araştırma Hastanesi Yönetimi yürürlükten kaldırılmış bir genelge maddesini sağlık çalışanlara tebliğ ederek sağlık emekçilerini baskı altına almaya çalışıyor.

Biz sağlık emekçileri olarak yürürlükten kaldırılmış bir genelge maddesinin sağlık çalışanlarına tebliğ ettirilmesine anlam veremiyoruz.       

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2010/55 sayılı genelgesinin 2.maddesi 2010/65 sayılı genelgesıyle kaldırılmıştır. Hastane yönetiminin bundan haberdar olmamasına bizim açısından tirajı komik bir durumdur.

Sonuç olarak sağlık emekçilerinin çalışmama sorunu değil, hastane yönetiminin yönetememe sorunu olduğunu göstermektedir. Sağlık bakanlığının 2010/55/65 sayılı genelgesinde hastanede çalışanların günlük 1 saat öğle tatili izni kullandırılması istenmesine rağmen, mevcut çalışma koşullarında hastane çalışanların günlük 1 saatlik öğle tatili izni kullanma olasılığı yoktur ve sağlık emekçileri idarecilerinin keyfi uygulamaları yüzünden her gün 1 saat fazla çalışmak zorunda bırakılıyor. İlgili genelgede “12.00-13.00 saatleri arasında hizmet veren personele yemek ve dinlenme için kurum idaresince uygun görülen zamanlarda 1 saatlik öğle tatili verilir” ibaresi olmasına rağmen bu konula ilgili idare düzenleme yapmamıştır.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak,

  • Yataklı Tedavi kurumlarında (hastanelerde) çalışan sağlık emekçilerin, Öğle tatili izni kullanmadığından 8 saatlik mesailerin bittiği zaman olan saat 16.00’da mesailerinin bitirilmesini,
  • Mobbing uygulamaların olmadığı,
  • Angarya ve fazla çalıştırmanın olmadığı,
  • Çalışma ortamlarımızın genelge ve yönetmeliklere uygun olduğu,
  • Adamına göre iş yerine, işe göre adam anlayışının olduğu,
  • Hastane yöneticilerinin sağlık emekçileri üzerinde baskı ortamı yaratmadığı,
  • İş barışını ve sağlığımızı bozan uygulamaların olmadığı bir ortamda çalışmak ve Ordu halkına hizmet vermek istiyoruz.

SES sendikası olarak Sağlık Emekçilerinin SES’İ olmaya devam edeceğiz. Baskılarda sürgünlerde bizi yıldıramaz. Sürgünler onurumuzdur. Onurumuzda yaşamaya devam edeceğiz.

AHMET KADIOĞLU

SES ŞUBE BAŞKANI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]