KÖLE DEĞİL UZMANLIK EĞİTİMİ ALAN ASİSTANLARIZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASİSTANLARI

KÖLE DEĞİL UZMANLIK EĞİTİMİ ALAN ASİSTANLARIZ

HATIRLATIRIZ…”ARTIK YETER”

MAAŞ HAK, EĞİTİM ŞART….

Biz eğitim alalım diye geldiğimiz bu hastanelerde kar odaklı sağlık sisteminin tüm angaryasını omuzlayan, 36 saat çalışan, buna karşılık emeğinin karşılığını bile alamayan asistan hekimleriz. Sizlere 7/24 hizmet sunan asistan hekimler olarak henüz yetkin olmadığımız görevler altında eziliyoruz bu ağır yükün doğal bir sonucu olarak da siz halkımızla yüz yüze getiriliyoruz. Bu halkın yetiştirdiği genç hekimler olarak, kardeşleriniz, çocuklarınız, torunlarınız, komşunuz olarak sesleniyoruz. “ARTIK YETER” sesimize ses ,bu hak mücadelesine omuz verin. Biz biliyoruz ki bu yaşadığımız sorunlar sadece bizim değil tüm sağlık çalışanlarının da ortak sorunlarıdır. Bu yüzden hak ettiğimiz ödemelerin ACİLEN yapılmasını istiyoruz.

 

SORUNLARIMIZ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

 

 • Sağlığın işletmecilik zihniyeti ile yürütüldüğü hastanemize eğitim alma maksatlı geldiğimizi hatırlatırız. Oysa burada yükü omuzlamaktan, ucuz işgücü olmaktan başka bir yaklaşım görmedik.
 • asistaneylemiHastanemizde sunulan sağlık hizmetinde önemli bir yükü taşımaktayız. Aylardır azalan ek ödeme nedeniyle büyük mağduriyet yaşadık. Yaşamımızı, ödemelerimizi ve özel hayatımızı, hastanemizden aldığımız gelire göre planlamış bulunmaktayız. Hastanenin önemli bir iş yükünü karşılamamıza rağmen ek ödemelerimiz giderek azalmaktadır.
 • Asistan hekim rotasyonları, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sürelere göre yapılmamaktadır. Rotasyonlarımız, gerek asistan hekim azlığı gerek uzman hekim azlığı gerekse de kişisel nedenlerle; eğitim sorumluları tarafından uygun görülen sürelerde ve yerlerde yapılmaktadır.
 • Uzman hekimlerin veya eğitim sorumlularının isimlerinin göründüğü ve onlar adına açılan polikliniklerde tek başına hasta bakmak zorunda bırakılmaktayız. Eğitim sorumlusu veya uzman hekim nezaretinde yapılması gereken tıbbi işlemleri tek başımıza yapmak zorunda kalıyoruz.
 • Servislerde veya nöbetlerde, asistan hekimler olarak uzman hekim konsültasyonu yapıyoruz. Uzman hekim eksikliği nedeniyle, özellikle acil vakalarda, uzmanlık alanımızla ilgili ciddi işlemleri tek başımıza hastalara uygulamak zorunda kalıyoruz. Bu durum asistan hekimlerin malpraktis riskini artırdığı gibi tıbbi hataların da oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle bazı asistan hekimler soruşturma geçirmekte ve dava tehdidi altında bulunmaktadır.
 • Bazı kliniklerde asistan odası yoktur. Asistan hekimlerin verimli çalışmasına olanak sağlayacak fiziksel koşullar yoktur. Birçok klinikte nöbet sonrası duş alınacak uygun fiziki ortam bulunmamaktadır.
 • Otuz altı saat ve üzerinde çalışmaya zorlanmaktayız. Bunun sonucu olarak yorgunluk, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı nedeniyle hastalarımızın uygun sağlık hizmeti alamadığını düşünmekteyiz.Ayrıca bu yüzden, hekim hasta ilişkilerinde ve tıbbi işlemlerde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.  
 • Asistan hekimlerle ilgili kararların verildiği toplantılarda asistan temsilcisi bulunmamaktadır.
 • Asistan hekim tezlerinde yeterli danışmanlık yapılmamakta, tezlerin değerlendirilmesi aylar sürebilmektedir. Bu nedenle birçok asistan hekim mağdur olabilmektedir.
 • Etkili ve kaliteli hizmet sunmanın önemli bir ayağı da hastane personelinin arasındaki iletişim olup hastanede personellerinin iletişim içinde olacağı uygun bir fiziki ortam bulunmamaktadır.
 • Hasta ve hasta yakınları tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalabilmekteyiz. Beyaz kod uygulamasında aksaklık vardır. 1111 nolu telefon numarası çoğu zaman yanıt vermemektedir. Şiddete karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını ve bu konuya daha fazla önem gösterilmesini talep ediyoruz.
 • Hastanemizde yeterli sayıda eğitim görevlisi yoktur. Olanların birçoğu da ana görevleri olan eğitim ve öğretim görevlerini yeterince yerine getirememektedirler. Dolayısıyla, biz asistan hekimler de yeterli eğitim almadan sadece hizmet odaklı çalışmak zorunda kalıyoruz.
 • Sağlık hizmeti sunumunda, asistan hekimlerin yalnız bırakılmamasını,bu hizmetlerin eğitim görevlisi ve uzman hekim nezaretinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Bu süreçte eski yönetim ile iletişime geçmeyi birçok kez denememize rağmen başaramadık.Yeni hastane yöneticimiz Dr.Serdar Bey’le çok olumlu görüşmelerde bulunuyoruz.İyi niyetini ve bizim için atılan olumlu girişimlerini görüyoruz.Bunun için kendisine teşekkür ediyoruz.Ancak kendisinin de elinden geleni yapmasına rağmen çözüm bekleyen sorunlarımız devam etmektedir.

Uykusuz olabiliriz, yorgun olabiliriz, ancak inançlı ve kararlıyız…

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ASİSTAN HEKİM KOLU

BOZYAKA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ASİSTANLARI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]