BURSA; ” Performans Çöpe Sağlık Hizmet Tazminatı İstiyoruz “

Facebook
Twitter
WhatsApp

 Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım ,

Performansa dayalı çalışma sistemi bizleri kölece çalıştırıp, az para vermesi demektir. Bu paranın emekliliğe yansımaması demektir. 2011 tarihinde çıkarılan 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sağlık çalışanlarına denge tazminatı getirilmiş, getirilen bu tazminattan vergi kesintisi yapılmakta iken emekli keseneği yapılmayarak emekliliğe yansıtılmamaktadır. Bu nedenle;

15 Kasım 2012 tarihinde başlattığımız ” Performans Çöpe Sağlık Hizmet Tazminatı İstiyoruz “ konulu performanscope1imza kampanyası kapsamında topladığımız imzaları yurdun dört bir yanından açıklamalar yaparak sendikamız genel merkezine gönderiyoruz.

           Genel merkezimizde bu toplanan imzaları ve hazırlanan Sağlık Hizmet Tazminatı Kanun Tasarısını Sağlık Bakanlığı’na iletecektir.

Kurulduğumuz günden bu yana Sağlık Çalışanlarının sosyal, özlük ve ekonomik haklarına yönelik yürüttüğümüz bu çalışmanın başarıya ulaşması bizim vereceğimiz mücadele ile kazanımla sonuçlanacaktır. Biz sağlık emekçilerinin performans baskısı altında değil, insanca bir çalışma ortamında, iş güvencesi, gelir güvencesi ve can güvencesinin olduğu etik değerlere bağlı bir çalışma yürütmekten yana olduğumuzu bir kez daha buradan duyurmak istiyoruz.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte birinci basamakta Aile Hekimliği, 2.ve 3. Basamakta Kamu Hastane Birliği, Genel Sağlık Sigortası, Tam Gün Yasaları çıkarılırken biz sağlıkçıların ve örgütlerinin fikirleri bile alınmadı. Sağlık Hizmetini sunan sağlıkçıların düşünceleri alınmadan çıkarılan yasalar ve uygulamalarının başarıya ulaşma şansı yoktur, olmayacaktır.

“Sağlıkta dönüşüm Programı ” ile geldiğimiz noktada hizmet özelleştirilirken, çalışanlar güvencesiz esnek-performanscope2kuralsız bir çalışma biçimine mahkum edilmektedir. Ama biliyoruz ki “Eşit, ücretsiz, ulaşılabilir, Kamusal, Nitelikli ve anadilinde bir Sağlık Hizmeti ” ve çalışanların “ Kadrolu-Güvenceli” istihdamı, gelecek güvencesi içerisinde insanca yaşanacak ücreti, emekliliğe yansıyacak şekilde, alması mümkündür.

Tüm bu nedenlerden dolayı Sağlık iş kolundan emekli olanların maaşları yoksulluk sınırı olan 3.000 TL’nin üzerine çıkarılmalıdır.

Sendikamız SES, konfederasyonumuz KESK’ in toplu sözleşme taleplerinden olmazsa olmazı çalışırken alınan ücretlerin emekliliğe yansıtılması ve Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika hakkı olmuştur, olmaya devam edecektir.

SES Bursa Şube Başkanı
Ergin UYGUN

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]