ANTALYA; “Savaşa, Ranta, Yoksulluğa Değil Emekçilere Bütçe”

Facebook
Twitter
WhatsApp

KESK Antalya Şubeler Platformu 2013-2015 Merkezi Yönetim Bütçesine ilişkin olarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. “Savaşa, Ranta, Yoksulluğa Değil Emekçilere Bütçe” talebiyle Antalya Defterdarlığı önünde toplanan KESK üyeleri adına konuşan KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Ayar;

“10 yıllık iktidar tarihi boyunca emekçilere sömürü ve yoksulluktan başka bir şey sunmayan, her yıl daha fazlasını isteyen ama karşılığında hep 2013yilibutceacikalmasidaha az veren AKP hükümeti, yıllardır halktan topladığı ağır vergilerle kendi otoriter, baskıcı ve sömürücü düzenini inşa etmeye ve emekçileri sefalete itmeye devam etmektedir.  

Bugün kuşkusuz sömürünün bir adı da bütçedir. Bu bütçe AKP bütçesidir. Talanın, yağmanın, rantın ve savaşın bütçesidir. Bu bütçe yoksulluktur, eşitsizlik ve adaletsizliktir!
AKP bütçesi, halktan en adaletsiz şekilde toplanan ağır vergilerin bir avuç sermayedara, savaşa ve ranta aktarıldığı, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin yok edildiği bütçedir!

Emekçileri yoksulluğa, halkı kamu hizmetlerinden yoksunluğa terk eden savaşın, rantın bütçesi derhal geri çekilmelidir!” dedi.

Mustafa Ayar “Bütçenin hazırlanmasında demokratik süreçler işlemeli, sendikalar, demokratik kitle örgütleri bütçe hazırlık süreçlerinde yer almalıdır. Kamuda reform adı altında gündeme getirilen yasalar geri çekilmeli, sosyal devleti ve demokratikleşmeyi güçlendiren, emekçilerin haklarını geliştirici yeni bir reform için, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla çalışmalar başlatılmalıdır.

Vergi kaçırmayı özendiren ve ödüllendiren, yüksek gelir gruplarının lehine olan vergi aflarına son verilmelidir. Gelir dağılımında adaletsizliğe neden olan vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin payı azaltılmalıdır.

Kamu emekçilerinin maaşlarının vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanmalıdır.

Her ne ad altında olursa olsun, kamu emekçilerine verilen tüm ek ödemeler emekli aylığına yansıtılmalıdır.

Kamu harcamaları toplumsal yarar doğrultusunda yükseltilerek bütçe şekillendirilmelidir. Büyüme ve istihdamı arttırmak için kamunun yatırımcı niteliği hatırlanmalıdır.
Eğitime ve sağlığa ayrılan pay ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden belirlenerek artırılmalıdır.

Sağlıkta tasarruf ölümdür! “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında sürdürülen yıkım politikaları durdurulmalıdır.

Kamu hizmetlerinin eşit, ücretsiz, nitelikli ve herkese ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

Silahlanma, şiddet ve savaş politikalarına dayanan bütçe anlayışından vazgeçilmelidir.

Kamu çalışanlarının başta ücretleri olmak üzere bütün hakları özgür toplu pazarlık süreciyle belirlenmeli; siyasi iktidar, KESK ile derhal yeniden toplusözleşme masasına oturmalısı” gerektiğini ifade etti.

 

 

 

 

      

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]