Emekçiler Meclis’e yaklaştırılmayıp coplanarak, gaz sıkılarak ve işçi sınıfından kaçırılarak sermayenin istekleri doğrultusunda çıkartılan “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nu Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sadece yasayı onaylamadı, bununla birlikte Anayasa’nın 90. Maddesinin yanı sıra eşitlik ilkesinin, uluslararası sözleşmelerin, (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi,İLO Sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı) en temel hak ve özgürlüklerden işçi sınıfının yararlanmasının da üzerini çizmiş oldu.

     KESK,DİSK’ ve çeşitli sendikal örgütlerin itirazları, uluslararası işçi örgütlerinin uyarıları ve veto talepleri Cumhurbaşkanlığı tarafından da kulak emekcilerbuyasayasigmazarkası edildi. Bu, beklemediğimiz bir davranış değildi.

     Sermayenin alabildiğine özgürlüklerle hareket alanını genişletip, acımasız sömürü mekanizmalarına ve vahşi kapitalizme karşı işçilerin örgütlenmesini “yasaklayan”; işçi ve emekçilerin örgütlenme iradesine karşı cumhuriyet tarihinin en ciddi saldırısı olan, sendikal hakları devlet kontrolünde, 3-5 sektörde, birkaç yüzbin işçi ile sınırlandıran bu kanunun, neoliberalizmin uygulayıcıları ve yasa koyucuları tarafından geri çekileceğini veya en eşitsizlik üzerine kurulu azından birkaç maddesinin “veto” edileceğini hiçbir zaman beklemedik. Medet de ummadık!..

     Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha “noter” işlevini yerine getirerek; bir sosyal sınıfın başka bir sosyal sınıf üzerindeki hakimiyetini tesis etmeye yönelik içeriğe sahip bir yasayı onaylayarak Anayasa’nın ihlal edilmesine ortaklık etmiş, sınıflar ve kesimler karşısındaki tarafsızlığını koruyamamıştır.

      Ama bilinmelidir ki, sermaye, hükümet ve sarı sendikalarla “kutsal ittifaklar” kurarak işçi ve emekçi kitlelerin haklarını gasp edenler, işçi sınıfını bu yasaya sığdırmayı başaramayacaklardır.

     Sendikaları yok edeceklerini, işçi sınıfının elini kolu yasalarla bağlayacaklarını zannedenlere bir kez daha sesleniyoruz: Gerçek yasaları mücadele edenler yapar! İşçi sınıfı bu yasaya sığmayacaktır!

     Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Manisa Şubesi işçi sınıfının bu haklı mücadelesinin her zaman yanında ve destekleyicisi olacaktır.

                                                                                                                   Metin KAYGISIZ

                                                                                                                 Manisa SES Yön.Kur.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]