CEO’larınıza “Hoşgeldiniz” Demiyoruz İŞİMİZE, İŞ GÜVENCEMİZE, HASTANELERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık alanında örgütlü 15 emek-meslek örgütü ve sendika, 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 663 Sayılı KHK’nin içinde yürürlüğe girdikten sonra, bir yıllık geçiş süreci 2 Kasım 2012 tarihinde sona eren ve resmen uygulamaya geçen “Kamu Hastane Birlikleri”ne karşı ortak bir deklarasyon yayımladı. Ortak deklarasyon,  (06.11.2012) TTB’de düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. 

Basın toplantısına TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, Genel Başkanımız Dr. Çetin Erdolu, Türk Hemşireler Derneği Başkanı Prof. Dr. Saadet Ülker, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı Murat Altuğgil, Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği Başkanı Hüseyin Ayhan, Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özden Şener ve  Ankara Şube Başkanımız İbrahim Kara katıldılar. Basın açıklamasını Genel Başkanımız Dr. Çetin Erdolu okudu.

 

Basın Metni için >>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]