Sayın İl Sağlık Müdürümüz, Değerli basın emekçileri, sağlık emekçileri ve halkımız,

Organ bağışı, bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının, henüz sağlıklı iken, beyin ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlanması.

Bir bakış açısıyla; organ bağışının, kan naklinden farkı yoktur. Hayat kurtarma anlamında, sağlıklı olan her organ bağışlanabilir. On sekiz yaşını doldurmuş ve doğru ile yanlışı ayırabilme yeteneğine sahip herkes, başta kalp olmak üzere, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar; kalp kapağı, göz kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi dokuları bağışlayabilmekte, ve bunlar günümüz tıp teknolojisinde nakledilebilmektedir. Bir organbagisikişi organlarını bağışlayarak bir çok insana yaşama şansı verebilir. Türkiye’de birçok devlet ve üniversite hastanesinde organ bağışı işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca yaşarken yapılabilen (böbrek gibi) organ bağışı türleri de vardır. Bağışlanan organların nakledilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın denetim ve gözetiminde, bilgisi dahilinde gerçekleştirilir.

Tıptaki gelişmelerin bugün geldiği noktada, insan vücudunun birçok organı nakledilebilmektedir. Burada sadece ölümden sonra bağışlanabilecek organlarla, yaşarken de bağışlanabilir organlar arasında bir ayrım yapmak gerekiyor.

Yaşarken bağışlanabilir organlarda, yaşayan bir insan,diğer bir insana gerekli olan organı veya hücreyi bağışlar. Bu organlar çift veya tabaka halinde olan veya kendini yenileme özelliğine sahip olan organlardır. Örneğin böbrek, karaciğer ve yenilenebilir özelliğe sahip hücreler veya kan, ilik ve üreme hücreleri gibi dokular. Burada bağış yapanın yaşından ziyade organın durumu çok önemlidir; fakat genelde 70 yaş üstündekilerin organları çok nadir durumlarda alınmaktadır.

Ölümden sonra bağış kabul edilebilecek organlar ve dokular: pankreas, damar, bağırsak, kulak kemikcikleri, deri, kalp, kalp kapakçıkları, gözün saydam tabakası , kemikdokusu, kıkırd

akdokusu, karaciğer, akciğer, böbrek, kas ve beyin zarının bir kısmı.

Kimler Organ Bağışında Bulunabilir ?

2238 sayılı yasaya göre on sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.

Bu duruma rağmen Türkiye’de organ naklinin hala yeterli seviyede olmadığı AB ülkelerinde ortalama 1 milyon başına düşen kadavra verici sayısının 25-30 aralığında olduğu bu oranın Türkiye’de ne yazık ki 4.5, Bursa’da ise bu oranın 6,8 civarındadır. Türkiye’de 2010 yılında 785, 2011 yılında 1258, 2012 ilk 10 ayında ise 881 kişiye organ naklinde bulunuldu. Bu sayılara rağmen organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören birçok hastanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu üzülerek belirtmekteyiz.

Yine de Türkiye ortalamasının azımsanamayacak miktarda üzerinde olan Bursa organ bağış oranına yaptığı katkılardan dolayı Sağlık İl Müdürlüğü’ne teşekkür eder, bundan sonraki süreçte çalışmalarında SES Bursa Şubesi olarak gerekli katkıyı vereceğimizi belirtiriz.

 

                                                                                              SES Bursa Şube Başkanı                                                                                                         Ergin UYGUN

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]