ESKİŞEHİR; ŞİRKET DEĞİL HASTANE, TİCARET DEĞİL KAMUSAL SAĞLIK HİZMETİ İSTİYORUZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp


Yaklaşık bir yıl önce yapılan onca itiraza, karşı önerilere rağmen bir gecede çıkarılan kanun hükmünde kararname ile yasalaşan devlet hastanelerinin yok edilmesi içinde bulunduğumuz günlerde fiilen yaşama geçmek üzeredir. Artık hastaneler adı her ne kadar ‘’Kamu Hastaneler Birlikleri ‘’olsa da ticari işletmelere döneceklerdir. Şirket gibi yönetileceklerdir. Yani hastanelerin her biri daha çok kar etme amacıyla çalışacak halka sağlık hizmeti sunmak değil satmakla uğraşacaklardır.

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Eskişehirliler

khbeskisehirGeçmişi 24 Ocak kararlarına kadar uzanan sağlıkta yıkım politikaları, o günden bugüne bütün iktidarların yürütmesiyle ilerledi. AKP İktidarı ise bu politikaları geçmişe rahmet okutacak düzeyde hızlandırdı. Hatırlanırsa SSK hastanelerine el konuldu. Aile Hekimliği Sistemi, performans uygulamaları, SGK kurulması, zorunlu sağlık sigortası, çalışma yaşamına müdahaleler, esnek güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma, sağlık bakanlığının tamamen piyasaya göre dizaynı derken şimdi sıra devlet hastanelerine geldi. Çok uzun olmayan bir süreden beri, zaten iyice ticarileşmiş devlet hastaneleri ‘’kamu hastaneler birliği ‘’adında şirketleştiriliyor.

Neredeyse küçük birer krallık olan bu yapıları on binlerce lira maaş alacağı söylenen Genel Sekreterler –CEO’lar yönetecek. Genel sekreter olmak için ‘’malum kriterler’’ yeterli olacak. Yöneticiler hastanenin daha karlı hale getirilmesi koşuluyla sözleşme imzalarken, çalışanlara da güvencesizlik köle gibi çalışmak dayatılacak. Halkın payına daha kalitesiz, daha pahalı bir sağlık hizmeti düşecek.

Bu uygulamalar ile sağlığın piyasalaştırılması tamamlanmış olmakta yıkım politikaları artık saklanamaz olmaktadır. Artık sağlık hizmeti alabilmek için zorunlu sağlık sigortası, hastanelere ödenen ilave parala, ilaç paraları gibi birçok başlıkta paralar ödenmektedir. Bunlar yetmezmiş gibi halktan toplanan vergilerle yapılan devlet hastaneleri şirketlere dönüştürülmektedir. Bunun ardından hastanelerin satılması, kapatılması gelecektir. Çok uzun sürmeyecek bir zamanda bu hastanelerin özelleştirileceğini söylemek mümkündür.

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Eskişehirliler

Sağlıkta yıkım politikaları ne halkın yararınadır nede sağlık emekçilerinin yararınadır. Başlangıçtaki balayı görüntüleri çoktan kâbusa dönmüştür. Yalanlar artık sırıtmakta pembe isimlerin yaldızı dökülmektedir. Sendikamız kurulduğu günden beri halkı ve sağlık emekçilerini doğru bilgilendirerek yıkımlara karşı mücadeleyi öncelemiştir. Bugünde hastanelerin şirketleştirilmesine, satılmasına karşı mücadelesini sürdürecek büyütecektir. Sağlık emekçilerin ve halkın sağlık hakkının yanında olacaktır.

Binlerce lira maaşla, kral yetkileriyle, özelleştirme amacıyla çalışan CEO’ların değil, halkın ve sağlık emekçilerinin yönettiği, kamusal bir sağlık hizmeti sunan hastaneler için mücadeleye devam edeceğiz. Herkese eşit ücretsiz nitelikli bir sağlık hizmeti için mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadelede tüm halkımızı ve sağlık emekçilerini yanımızda olmaya çağırıyoruz.17.Ekim 2012

                                                                                                                                     ATİLLA ORKUNER

                                                                                               SES ESKİŞEHİR ŞUBE EĞİTİM VE BASIN YAYIN SEKRETERİ

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]