Anayasa Mahkemesi’nin 18 Temmuz 2012 günlü oturumunda aldığı kararla 650 sayılı KHK’nın bir çok maddesi iptal edilmiştir. İptal kararı 650 sayılı Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile ilgilidir. İptal kararı TAM GÜN Yasası ile ilgili değildir. Medya haberi eksik vermiştir. İptal kararı ile 650 sayılı KHK’nın 36., 38., 39.,40.,41. maddeleri de iptal edilmiştir.

650 sayılı KHK’nın 36. maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz ve İcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin 2. fıkrasına ek yapılmış, 650 sayılı KHK’nın 38. maddesi ile 657 sayılı kanunun 28. maddesinin 1. fıkrasına ek cümle eklenerek memurların mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerleri açamayacağı, gerçek kişilere özel hukuk tüzel kişilere veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışamayacağı düzenlenmişti. 650 sayılı KHK’nın 40. maddesi ile 2547 sayılı kanunun 36. maddesine ek fıkra eklenerek öğretim üyeleri ile ilgili özel düzenleme yapılmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile ilgili yapmış olduğu açıklamasında, kararın usulden alındığı, dayanak yetki kanunu kapsamında olmadığı belirtilerek iptal kararı verildiği, iptal edilen hükümlerin Anayasa Mahkemesi Kararının Resmi Gazete de yayınlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı ile ilgili;

1-      Karar henüz Resmi Gazete de yayınlanmamıştır.

2-      Karar sadece serbest çalışma ile ilgilidir. Tam Gün Yasası ile ilgili değildir.

3-      Karar Resmi Gazete de yayınlanırsa 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.

4-      Şu anda uygulamayı değiştiren hiçbir şey yoktur.

5-      Siyasal iktidar kendisine tanınan 6 aylık süreyi değerlendirip, aynı hükümleri ilgili yasalar içerisinde yeniden düzenleyebilir. Dolayısıyla bu mahkeme kararının hayatta karşılığı yoktur.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]