Sağlıktaki Reform olarak anlatılan Sağlıkta Dönüşüm Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) “tamamlayıcı veya destekleyici Sağlık Sigortası uygulamalarına dair 28 Haziran günü yayınladığı genelge ile yeni bir safhaya geldi;

  1. a)SGK tarafından finansman sağlanmayan Sağlık Hizmetlerine ait bedeller
  2. b)İlave ücret tutarları
  3. c)Otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar
  4. d)Sağlık uygulama tebliğ fiyatları ücretlerinde kalan tutarlar

Tamamlayıcı ve destekleyici Sağlık Sigortası konusu yapılacaktır.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) tüm sağlık harcamalarını kapsamadığı, tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) nında yaptırılmasının gerektiği ortaya çıktı. Bunun için de şimdi düşünülen fert başına ayda 50,00.TL. pirim ödenmesidir.

GSS’ nin Temel Teminat Paketi içinde olmayan, olup da kısmen karşılanan, daha iyi standartta Sağlık Hizmeti taleplerinde devreye giren TSS bir özel sigortadır.

Sağlık Hizmetine ulaşabilmek ise A Gurubu Hastanelerde tedavi olmak için TSS primi adı altında bir ek vergisi ödenmesidir. Bu primi ödemeyenler E tipi Hastanelere gidecektir. Altta kalanın canı çıksın

Şu anda ki Hastanelerde cepten ödenen Genel Sağlık Sigortası GSS’ lilerin ek olarak ödemekle yükümlü oldukları katkı- katılım payları (ilaç, reçete, eş değer ilaç vs.) ödemelerini ödemeye devam edecekler. Bunlar özel sigorta şirketleri tarafından teminat altına alınamayacak.

TSS Temel Teminat paketinin daraltılması ile beraber Temel Teminat paketi dışına çıkarılan sağlık hizmetlerini verecektir.

GSS pirimi ödeyenler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ nın karşılamadığı Sağlık Hizmeti için Özel Sağlık Sigortası yaptıracak.

Zaten GSS pirimi ödemezseniz sağlık kuruluşu kapısından giremezsiniz, girince de geçmiş için birikmiş pirim borçlarını da ödemelisiniz yoksa Sağlık Hizmeti alamazsınız.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası en çok yoksulları, yaşlıları, kronik hastalığı olanları vuracaktır. Burada özel sigorta şirketleri ve özel hastaneleri karlı çıkaracaktır. Bu durumdaki kişilere sigorta yapmakta zorluk çıkaracaklardır.

İlerde teminat paketleri kapsamı daralacaktır, katkı payları oranları, sigorta primleri, cepten ödemeler artacaktır. Sağlık çalışanı ile halkın arası açılacak sağlık birimlerinde sağlıkçılara yapılan şiddet artacaktır. SGK’ dan Özellere, Üniversitelerden daha çok aktarma yapıldı. Ek vergiler devamlı artacaktır. Bunu ödeyemeyenler piyasadaki bitkisel ürünlerden, otlardan fayda bekleyecektir.

Görülüyor ki GSS hastaların bütün sağlık hizmetlerini kapsamıyor, cepten para ödemen gerekiyor. Bazı hizmetlerde Temel Teminat Paketi kapsamında olsa da hepsini ödemiyor kalan cepten ödeyeceksin. Yüksek standart sağlık hizmeti (A sınıfı hastanede) için özel sigorta şirketlerine tamamlayıcı ve destekleyici Sağlık Sigortası yaptıracaksın.

Sonuçta Sağlık hak olmaktan çıkarılıyor. Hastalar kar getiren müşteri olarak görülüyor. Sağlık hizmeti almak için kronik ve doğuştan hastalığı olanlar, yaşlılar, yoksullar zorlanacaktır. Sağlık Halk Meclisleri olarak tüm halkımızın sağlıkçılarla beraber bu programa karşı çıkmalıdır.    

                                                                                  Muzaffer YÜKSEL

                                                                         SES ADANA ŞUBE BAŞKANI

adana17temmuz
İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]