Kadın bedeni ve emeğine hükmedilmesine izin vermeyeceğiz!

Kadın bedeninden, doğurganlığından, kimliğinden, emeğinden elinizi çekin!

Kadını yok sayma politikalarına izin vermeyeceğiz!

istaksaraykurtajaciklama1Kadınlar; yüzyıllar boyu erkek egemen sistemin cenderesi altında ezildi, susturulmak istendi. Bitkilerle tedavi geliştirdiğinizde büyücü, cadı ilan edilip yakılmak istendiniz. Köle pazarlarında bedenleriniz mal gibi pazarlandı. Siyasetin, bilimin, edebiyatın kapıları yüzünüze kapatıldı. Toplumsal rolleriniz ataerkil kapitalist sistemin devamı için; annelik, karı’lık, bakıcılık, ev işleri olarak çizildi. Tarlada, fabrikada, atölyede, hizmet sektöründe, evde, emeğiniz sömürüldü, değersizleştirildi.

Kürtaj; istenmeyen bebeklerin tıbbi olmayan yollarla düşürülmesini engelleyen, dolayısıyla anne ölümlerini azaltmada, büyük etkisi olan tıbbi bir yöntemdir. Kürtaj hakkında karar verecek olan, kadının doğurganlığı üzerine söz sahibi olan erkek-devlet değil, kadının kendisidir.

Sezaryen ise; tıp insanlarının anne-bebek sağlığı açısından değerlendireceği bir doğum yöntemidir. Üç defadan fazla yapıldığında anne sağlığı açısından tehlike yaratan sezaryen oranları AKP Hükümetinin ‘sağlıkta dönüşüm programının parçası olan performans uygulamalarıyla, kendi Hükümetiniz döneminde rekor derecede artmıştır. Performans uygulamasında ameliyat puanlarının yüksek tutulması, diğer ameliyatlarla birlikte sezaryen oranlarını da yükselterek Türkiye’yi % 46,6 oranıyla en yüksek sezaryenle doğum oranına sahip 5ülkeden biri haline getirmiştir.

Tüm bu gelişmelerle ilgili olarak 5 Haziran 2012 Salı günü saat 12.00’daİ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok önünde yapacağımız basın açıklamasına katılımınız önemlidir. Sensiz bir eksiğiz. SESimize SES kat…


istaksaraykurtajaciklama2 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]