Daha önce puşi taktı diye 11 yıl hapis cezasına çarptırılan üniversite öğrencisi C. K.’den sonra; 13 Mart 2011 günü Ankara’da yapılan “ÇOK SES TEK YÜREK” Sağlıkçı Mitingi’ne katılan Tıp Fakültesi öğrencisi, Sendikamız öğrenci komisyonu ve Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu üyesi Z. A., mitingde söylenen Kürtçe sözlü bir marşı söyleyenlere eşlik ettiği için yargılanıyordu. AKP iktidarı öğrencilere karşı saldırısını devam ettiriyor. 06.06.2012 tarihinde Türkiye genelinde 90 öğrenci gözaltına alınmış, bunların 47’si sendikamız SES öğrenci komisyonu ve Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrenci Kolu öğrencilerinden oluşmaktadır.

İki günlük gözaltı süresinden sonra 08.06.2012 günü saat 11.00’de savcılığa çıkarılmış, savcılıkta yapılan sorgulama sonucunda 12 öğrenci bırakılmıştır. 35’i ise tutuklanmak üzere nöbetçi hakimliğe sevk edilmiştir. Saat 08.00’e kadar nöbetçi mahkemede süren duruşma sonucunda 22 öğrenci tutuksuz yargılanmak üzere bırakılırken 13 öğrenci tutuklanmıştır. Okulların bitimine kısa bir süre kala ve tam da final sınavlarının olduğu bir dönemde bu operasyonun yapılması ayrıca manidardır. Tutuklanan öğrencilerin listesi aşağıdadır.  

 

1-     A.D.              SES GENEL MERKEZ ÖĞRENCİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI KOMİSYONLARI ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ

2-     T. G.              SES MERKEZ ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ  TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ       

3-     Z. A.              SES MERKEZ ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ  TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU AKTİVİSTİ  

4-     A. K. Y.       SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ                     

5-     M. K.          SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ    TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU AKTİVİSTİ    

6-     R. K.           SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ    TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ         

7-     P. A.            SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ               

8-     B. Ş.            SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ    TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ         

9- F. S. A.        SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ                     

10-    M. A.        SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ                

11-    M. B.        SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ                     

12-    M. A.         SES ANKARA ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÜYESİ    TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖĞRENCİ KOLU ÜYESİ         

                                                   

            Arkadaşlarımızın suçlandığı konular ise 13 Mart mitingine katılmak, sendikada komisyon toplantısı yapmak, piknik için organizasyon yapmak ve gelecekteki meslekleri için toplumu tanıma ve mevcut sağlık sisteminin toplumdaki algısını ve yansımalarını araştırma çalışmalarıdır. Suç konusu yapılan çalışmaların tamamı genel merkezimizin ya da ilgili şubelerin kararıyla gerçekleştirilmiş etkinliklerdir.

            Sağlık alanında okuyan öğrencilere yönelik yıllardır sendikamızın gerçekleştirmeye çalıştığı örgütlenme ve genç yaşta sendikayla öğrencileri tanıştırma, geleceğin sendikal kadrolarını yaratma girişimi bulunmaktaydı. Son 2 yıllık süreçte bu faaliyetimiz daha kurumsal bir kimliğe kavuşmuş ve 2011 yılında yapılan genel kurulumuzda komisyon çalışmalarının yanında öğrencilerin sendikamıza fahri üye olmaları karara bağlanmıştı.

            Bu kapsamda gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin tamamı sendikamızın fahri üyeleriydi. Son 2 yıllık süreçte sendikamız tarafından yapılan eylem etkinliklere öğrencilerin katılımı ve örgütlülük düzeyi Türkiye’de örnek bir model oluşturmaya başlamıştı. AKP hükümeti muhalif tüm kesimlerle birlikte yönetici ve üyelerimize yönelik gerçekleştirdiği baskıyı öğrenci örgütlenmemize kadar uzatmıştır.

            Ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, kamusal ve anadilinde sağlık hakkı mücadelemiz ile emek ve demokrasi mücadelemizi yükselttiğimiz bu dönemde saldırılar daha da artmaya başlamıştır. Son olarak yaşanan bu gözaltı ve tutuklamayı sendikamızın genç kadrolar yetiştirmesi, tüm öğrencilere kurumsal bir ilişki içinde ulaşma çabası ve elde edilen başarının baltalanması, öğrencilerin yıldırılmasına yönelik hükümetin çabası olarak değerlendirebiliriz. Aynı zamanda bu operasyon ile sendikamız üzerinde baskı kurulmaya öğrenci örgütlenmesinden vazgeçmemiz isteniyor.

            Bu kapsamda sendikamıza yönelik baskılara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

 

 

                                                                                                          MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]