HİZMET KOLUMUZU İLGİLENDİREN HAKEM KURULU KARARLARI

Facebook
Twitter
WhatsApp

İşkolumuzu ilgilendiren hakem kurulunun aldığı kararlara ilişkin bilgi notu yorumsuz olarak maddeler halinde aşağıda verilmiştir. Daha önce hazırladığımız TİS taslağımızda ve birçok eylem etkinlikte dile getirdiğimiz taleplerimizi karşılamaktan çok uzak kısmi düzenlemeler yapılmıştır. Ekonomik, özlük ve demokratik taleplerimizi kazanmak ve hakkımız olan düzenlemeleri kazanıncaya kadar 13 Mart 2011 Mitingi, 19-20 Nisan 2011, 21 Aralık 2011 ve 23 Mayıs 2012 GREV’leri başta olmak üzere yürüttüğümüz fiili ve meşru mücadele hattında ısrar etmeye devam edecek mücadelemizin işyerlerinde ve alanlarda toplumsallaşması için önümüzdeki dönem daha fazla çaba harcamak zorundayız.

Bu mücadeleye işkolumuzdaki tüm emekçilerin omuz vereceğine inanıyoruz. Yine taleplerimizi bizimde bir parçası olduğumuz halkın sağlık hakkı mücadelesiyle birleştirerek halkala birlikte önümüzdeki süreci daha güçlü karşılayacağımıza kimsenin şüphesi olmasın.

                                                                                                                                    SES GENEL MERKEZİ

 

 HİZMET KOLUMUZA ÖZGÜ HAKEM KURULU KARARLARI

1-       Kararın 13. maddesi ile sosyologların özel hizmet tazminatı tazminat cetvelinin teknik hizmetler bölümünün 1. sırasının d bendine göre ödenecektir.

2-       Kararın 34. maddesi ile 01.07.2012 tarihinden itibaren sözleşmeli personel, memurlar gibi yemek katkı bedeli ödemeden yemek yardımından yararlanacaktır. Bu yardım yataklı tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet kuruluşlarını kapsamaktadır.

3-       Kararın 35. maddesi ile 01.07.2012 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (ATT) ve sağlık memuru olarak görev yapan ve görevinin yanı sıra ambulans şoförlüğü de yapan personelin performans puanına 10 puan ilave edilecektir.

4-       Kararın 36. maddesi ile 01.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmeli personelin sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleşme ücretleri buna göre yeniden düzenlenecektir.

5-       Kararın 37. maddesi ile 01.06.2012 tarihinden geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan tabip dışı personel 375 sayılı KHK’ye göre alması gereken asgari ek ödeme tutarını aylığı ile birlikte alacaktır. Mayıs 2012 döner sermaye (ek ödeme) haziran ayı içerinde rutin olarak ödenecektir. 15 haziran 2012 maaşları ile birlikte asgari ek ödeme tutarı da ödenecektir. Ay sonu itibari ile dağıtılan döner sermaye ödemeleri asgari ödenecek ek ödeminin üstünde olursa aradaki fark mahsuplaşma yoluyla ödenecektir.

6-       Kararın 38. maddesi ile 01.06.2012 tarihinden itibaren üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu’nda görev yapan personel de 375 sayılı KHK’ye göre alması gereken asgari ek ödemeyi aylığı ile birlikte alacaktır.

7-       Kararın 39. maddesi ile 01.07.2012 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan personel de riskli birim katsayısından yararlanacaktır.

8-       Kararın 41. maddesi ile 01.07.2012 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan hekim ve diş hekimlerinin de aylık alacağı sabit döner sermaye 375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesine göre alacakları ek ödemeden az olmayacaktır.

9-       Kararın 42. maddesi ile 15.07.2012 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı’nda vekaleten görev yapan personele vekalet ettiği kadroya ilişkin ödenmesi gereken döner sermaye ödenecektir.

10-   Kararın 43. maddesi ile Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerde görev yapan personelin 1 yılda aldığı döner sermayenin 375 sayılı KHK’nın ek 9. Maddesine göre alması gereken ek ödemeden az olması halinde aradaki fark yıl sonunda ödenecektir.

11-   Kararın 44. maddesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yönetici kadrolara vekaleten atananlar ek ders ücreti almaya devam edeceklerdir.

 

 

 HİZMET KOLUMUZU DA İLGİLENDİREN HAKEM KURULU KARARLARI

1 Haziran 2012 günlü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca 2012 yılı için yüzde 4+yüzde 4, 2013 yılı için yüzde 3+yüzde 3 maaş artışı öngörülmüş, enflasyonun fazla çıkması halinde 6 aylık dönemler halinde hesaplanacak enflasyonun maaş artışından fazla olması halinde aradaki farkın dönem sonunda ödenmesi karara bağlanmış, maaş artışlarının geç ödenmesi nedeniyle yüzde 2.25’lik geç ödeme farkının ödenmesine karar verilmiştir.

Hizmet kolumuzu ilgilendiren genel ve hizmet koluna ilişkin alınan kararlar şunlardır:

1-       Kararın 9. maddesi ile emekli olanlara ödenen yolluk miktarı 100 TL artırılarak gösterge rakamı 13.558 olmuştur. Bu durumda emekli olacaklar yaklaşık 933 TL kadar yolluk alacaktır.

2-       Kararın 10. maddesi ile 4/C’li personelin yıllık 11 ay olan çalışma süresi 11 ay 28 güne çıkarılmıştır.

3-       Kararın 11. maddesi ile burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilecektir. Bu durumdaki her çocuk başına 17 TL 20 Kuruş ödeme yapılacaktır.

4-       Kararın 12. maddesi ile taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personelin mali sorumluluk zammı artırılmıştır. Ambar memuru, depo memuru gibi görevlerde bulunanlara 10 TL 91 kuruşluk artış sağlanmıştır. Kararın 17. maddesi ile 4/C’li personelin fazla çalışması karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti alabilmesi kararlaştırılmıştır.

5-       Kararın 17. maddesi ile 4/C’li personelin fazla çalışması karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti alabilmesi kararlaştırılmıştır.

6-       Kararın 20. maddesi ile üniversitelerde disiplin kurullarına sendika temsilcisi katılabilecektir.

7-       Kararın 40. maddesi ile dini bayram günlerinde nöbet ücretleri yüzde 20 artırımlı olarak uygulanacaktır.

 Kararın madde içeriklerinde belirtilmiş yürürlük tarihleri hariç olmak üzere 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanacaktır.

            Kararın uygulanması zorunlu olduğundan ilgili kamu kurum ve kuruluşları en kısa zamanda gerekli düzenlemeleri yapacaklardır. Tereddüt olması halinde mali konularla ilgili Maliye Bakanlığı, personel konularıyla ilgili Devlet Personel Başkanlığı görüş vermeye yetkili kılınmıştır.

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]