SES “TAŞERON ÇALIŞTIRMA” SİSTEMİ SON BULUNCAYA KADAR MÜCADELE ETMEYE KARARLIDIR…. SARAY REHABİLİTASYON MERKEZİNDEKİ TAŞERONLARIN İŞE DÖNÜŞ MÜCADELESİNDE ONLARIN YANINDADIR….!

Saray Rehabilitasyon Merkezi daha önce SHÇEK kuruluşu iken çıkarılan KHK ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlanan ve yine ilgili KHK gereği bir süre sonra il özel idareye devredilecek ülkemizin en büyük rehabilitasyon merkezi, en büyük sosyal hizmet kuruluşudur. Kuruluş bünyesinde yaklaşık 750 engelli (fiziksel, mental engelliler) yatılı olarak hizmet almaktadır. Hizmet sunumu hızla taşeronlaştırılmakta olup, gelinen aşamada 200 kişi kadrolu (657’ye tabi) istihdam edilirken, 800 kişi taşeron şirketlerce istihdam edilmektedir. 

Kuruluş bünyesinde temizlik, güvenlik ve yemekhane hizmetlerinin yanı sıra bakım hizmetleri de hizmet alımı yoluyla yürütülmektedir. Kuruluşun adından da anlaşılacağı üzere bu işyerinin “esas işi”, “asıl işi” olmasına rağmen bakım hizmetlerinin taşeron yoluyla sürdürülmesi hukuka uygun değildir ve birçok soruna da kaynaklık etmektedir. Yaklaşık 600 kişi her ihale döneminde ve her şirket değişiminde yıkıcı bir tedirginlik yaşamakta, keyfi işten çıkarmalar yaşanmaktadır.

Ocak ayından bugüne bakım hizmetleri ihalesinde sorunlar yaşanmış ve 3 kez şirket değişmiştir. Mart ayında yine şirket değişiminden kaynaklı çalışanlar maaşlarını 15 gün gecikmeli almış, maddi ve manevi travma yaşamıştır. Şirket değişimiyle birlikte şefler değişmekte, uygulamada kaotik bir ortam oluşmaktadır.  

Son olarak 1 Mayıs tarihinde yine şirket değişmiş, bakım hizmetleri Kemal Çağlar adlı şirkete verilmiştir. Bu şirket uzun yıllar bu işyerinde faaliyet göstermesine rağmen bu kez hukuk dışı bir biçimde işçi çıkarmaya yeltenmiştir. Daha resmi olarak görevi devralmadan (30 Nisan tarihinde) işçileri çağırarak kendileriyle çalışmak istemediklerini, mesaiyi bırakıp eve gitmelerini istemiştir. İşçilerin gerekçe sorması ve yazılı tebligat istemeleri üzerine o tarihte hala sözleşmesi bitmemiş eski şirket üzerinden iş sözleşmesi imzalatılmaya çalışılmıştır. Öyle ki gece nöbetine giren işçilerden bile eve gitmeleri istenmiştir. O gece için kuruluş nöbetçi amirlerinin müdahalesiyle bu hukuksuzluk engellenmiş olsa da ertesi günden itibaren bu işçilerin kuruluş içerisine girmesi ve çalışması keyfi bir biçimde engellenmiştir.

Bir kamu kurumu içerisinde hiçbir resmi gerekçe bildirilmeden işçilerin iş akitleri sonlandırılmakta, açıkça hukuk ihlali yapılmaktadır. Bütün bu sorunlar yaşanırken kuruluş müdürünün görevi başında olmaması ve diğer idarecilerin kayıtsızlığı dikkat çekmektedir. (Çalışanlar arasında kuruluş müdürünün izne ayrılmadan önce işten çıkarılacakların listesini şirkete verdiği konuşulmaktadır.)

Yaşananlar 1 Mayıs arifesi ve devamında bir işçi kıyımıdır. Açıkça iş barışını tehdit etmektedir. Bu işçiler bizim mesai arkadaşlarımızdır. Her ne kadar alt işverene tabi çalıştırılıyor olsalar da bu durum asıl işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı gibi bu konudaki kayıtsızlık idareyi bu suçun ortağı haline getirmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir kuruluşta çalışan işçilerin işten çıkarılmaları acaba onların ailelerini ne şekilde etkileyecektir?

Durumun ivedi olarak değerlendirilmesi, yıllardır hizmet vermekte olan çalışanların mağdur olmalarına yönelik olarak “düzeltilemez” bir durumla karşılaşılmaması için gerekli girişimlerin gösterilmesine ihtiyaç vardır. Bu amaçla,  konuya duyarlı davranarak girişimde bulunmaları için,  başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Bakan Yardımcısı ve ilgili bürokratlar defalarca aranmış, ancak ulaşılamamıştır. İlgililerin buna yönelik müdahalesi için girişimlerimiz sürmektedir.

 SES “TAŞERON ÇALIŞTIRMA” sistemi son buluncaya kadar mücadele etmeye kararlıdır, Saray Rehabilitasyon Merkezi’ndeki taşeronların işe dönüş mücadelesinde onların yanındadır….! 03.05.2012

 

 

                                                               MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]