SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZİ BAKANLIĞINA İLETTİK

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çağrısıyla sağlık emekçilerine yönelik şiddet ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüşlerimizi ifade etmek için sendikamıza yapılan davete; Genel Sekreterimiz Mehmet Sıddık AKIN, Mali Sekreterimiz Şinasi DURSUN, Hukuk Sekreterimiz Aslıhan HAN ÖZDEN ve Sendikamız Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. Celal EMİROĞLU’ dan oluşan bir heyetle katıldık.

Sağlık Bakanlığı adına; Yrd. Doc. Dr. Osman Kurktan KAPIOĞLU Başkanlığındaki Bakanlık Hukuk Müşavirleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Temsilcileri, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanı ve yetkilileri ile ilgili Daire Başkanlarının katılım gösterdiği heyetle 17.05.2012 Perşembe günü saat 10.00-12.00 saatleri arasında yapılan toplantıda görüşlerimizi ifade ettik.         

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sunumlar sonrası sendikamızın görüşlerini yazılı olarak sunduk. Rapor halindeki görüşlerimizi sözlü olarak aktardık. Raporumuzda;

1-       Sağlık Alanında yanşan şiddet, şiddetin sebepleri ve yapılması gerekenler,

2-       Bakanlık tarafından çıkarılan “hasta ve çalışan güvenliği yönetmeliği” hakkında görüşlerimiz

3-       Meclis gündeminde görüşülen “iş sağlığı ve güvenliği yasa tasarısına” dair konfederasyon bütünlüğündeki görüşlerimiz

Olmak üzere görüşlerimizi 3 başlık altında sözlü olarak ta ifade ettik. Raporda ifade ettiğimiz görüşlerimiz ve sağlık alanına ilişkin genel yaklaşımımızı, eleştiri ve önerilerimizi yaptığımız bir toplantı gerçekleştirildi.

Yapılacak çalışmalarda görüşlerimizin dikkate alınması gerektiğini, görüşüyormuş gibi yapılmaması gerektiğini ifade ettik. Yapılan bu görüşmeler sonrası olumsuz olarak değerlendireceğimiz faaliyetlerin bize mal edilmemesi içinde özellikle yazılı rapor sunulmuştur. Ayrıca yeni hazırlanan “hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına dair yönetmelik” ile 14 Mayıs 2012 tarihli “çalışan güvenliğinin sağlanması hakkındaki genelge” ile ilgili olarak ta sözlü olarak ifade ettiğimiz görüşlerimizi önümüzdeki günlerde yazılı olarak ta Bakanlığa ulaştıracağımızı ifade ettik.

Halk ve sağlık emekçileri lehine yapılacak her türlü çalışmada destek olmaya hazır olduğumuzu, uygun görmediğimiz sağlık politikalarının değiştirilmesi çalışmalarında sendikamızın tüm birikimlerini seferber edeceğimizi ifade edip, gerçek anlamda bir muhataplık ilişkisi içinde sorunların çözülmesi talebimizi tekrar belirttikten sonra görüşme sonlandırıldı. 17.05.2012

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

Bakanlığa Sunduğumuz Rapor >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]