SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET ARTARAK DEVAM EDİYOR….!

Facebook
Twitter
WhatsApp

1Sorunu “güvenlik” olarak gören Sağlık Bakanı, bizi müdürlerden polis gücüyle mi korumayı düşünüyor? 

Dün  Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yine sağlık emekçisi bir hekim şiddete maruz kalmış, hekime şiddet uygulanırken, o bölümde görevli (Radyoloji Bölümü) diğer sağlık çalışanları da sözlü şiddet görmüştür. Şiddeti uygulayan da o ilin bir bürokratı, Gençlik ve Spor İl Müdürüdür.

 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti “GÜVENLİK” sorunu olarak gören Sağlık Bakanı bizleri müdürlerin, kaymakamların, devlet görevlilerinin şiddetinden de polis gücüyle mi korumayı düşünüyor? 

Tüm olaylarda olduğu gibi Kırşehir’de de Sağlık Çalışanlarına yönelik bu saldırı ve şiddeti kınıyoruz. 

 Bir kez daha hatırlatıyoruz: Her geçen gün artarak devam eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedeni; 

  • Bizi hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya getiren kışkırtıcı üslubunuzdur.
  • Neredeyse her gün, tekelinize aldığınız yazılı ve görsel medya eliyle reklamını yaptığınız, görünce hayal kırıklığı yaratan sağlık sisteminizdir.
  • Hastayı “müşteri”, sağlık çalışanını onun hizmetkarı gören ve bunu sürekli dillendiren anlayışınız, bizi itibarsızlaştıran açıklamalarınızdır.
  • İstediğiniz hekimi seçebilirsiniz diyerek başvurulan tüm sağlık kuruluşlarında her kademede, 14 ayrı kalemde katkı ve katılım payı almanızdır.
  • Özel Sağlık Kuruluşlarına vermek zorunda kalınan ilave ücretlerdir.
  • Acil Servisleri bile paralı hale getirmenizdir.

Sağlık Çalışanlarına yönelik saldırı ve şiddetin nedeni “parası olanın parası kadar sağlık hizmeti” alabildiği “Sağlıkta Dönüşüm Programı”dır. 

Sayın Bakan, “Dönüşüm” dediğiniz sistem iflas etti. Gün geçmiyor ki bir sağlık çalışanı saldırıya maruz kalmasın. Onun için vakit varken bu sisteminizi uygulamaktan vazgeçin, halkın bu sağlık sisteminden memnun olduğu iddianızdan da vazgeçin. Bu kadar çalışanınızın şiddete maruz kalması sizi rahatsız etmiyor mu? 

Şiddeti doğuran bu sisteme karşı mücadelemizin süreceği ve giderek büyüyeceği bilinmelidir. Sağlık emekçileri başta olmak üzere tüm emekçileri, biz sağlık çalışanlarını ve hizmet verdiğimiz halkı mağdur eden bu sisteme karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

12 Mayıs 2012

 

 

                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]