f1

HEKİMLERE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET SALGIN HALE GELDİ!

Hekimlere / Sağlık çalışanlarına Yönelik Şiddet Artıyor, Hastanelerde Çalışanların Can Güvenliği Kalmıyor!

                Acil serviste Asistan Hekim’e çekilen silah Tüm Sağlık çalışanlarına çekilmiştir.

                Hekimler ve Sağlık çalışanları olarak kaygılıyız.

                Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, giderek ürkü­tücü boyutlarda artarak devam ederken, bu durum ruh ve beden sağlığımızı tehdit etmek­tedir.

                Hastanelerde tırmanan şiddetten kaygı duyuyoruz. Başta Sağ­lık Bakanlığı ve hastane idareleri olmak üzere tüm sorumluları acil göreve çağırıyoruz!

            Bu hafta içerisinde göz hastalıkları uzmanına muayene olan ve ilaçlarını kullanmaya başlayan ancak şikayetlerinin geçmemesi üzerine 5 Mayıs 2012 tarihinde sabah saat 05.00 sularında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine müracaat eden bir vatandaş kendisini acil serviste muayene eden ve göz hastalıkları uzmanın önerdiği ilaçları kullanmasını öneren asistan hekim arkadaşımıza silah çekmiş ve ölümle tehdit etmiştir. Yaşanan tartışmayı fark eden hastane görevlileri duruma müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmış ancak saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

                Sağlık çalışanla­rından en çok genç ve kadın hekimlerin şiddete maruz kalması yine acil serviste şiddetle karşılaşan meslektaşımızın kadın olması, ülkemizde kadın­lara yönelik artan şiddetin de bir yansımasıdır.

                Meslektaşımız Dr. Senem Nebi ve tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun diyor, hekimlere / sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin tüm gücümüzle karşısında olacağımızı duyuruyoruz.

            Bu tablonun herkese bir kez daha sorunun münferit, sıradan olmadığını, ciddi ele alınması gereken bir konu olduğunu göstermektedir.

            Öfke, Nefret söylemleri ve Kindar nesil tartışmaları toplumda şiddet olaylarını artırmaktadır.

            Hekimlere ve Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin en öneli nedeni Sağlık hizmetlerinin kamusal ol­maktan çıkarılarak piyasanın hizmetine sunulması, hasta-hekim ilişkisinin müşteri-işletme ilişkisi­ne dönüşmesi ve müşteri memnuniyetsizliğinden! kaynaklanmaktadır.

                Öte yandan siyasi yetkililer ve sağlık yöneticileri sağlıkta yaşa­nan aksaklıkların sorumlusu olarak hekimleri/sağlık çalışanlarını işaret etmekte, uygu­lanan şiddeti adeta yasallaştırmaktadır. Siyasi irade, sağlıkta yaşa­nan çöküşü gizlemek, sorumluktan kaçınmak için sağlık çalışanla­rını halka karşı bir meslek grubuymuş gibi göstermekte, her türlü sözel beyanatla hedef göstermektedir. Hekimlere ve sağlık çalışan­larına yönelik değersizleştirici ve hürmetsiz tutumun medyadaki yansıması ise karalayıcı, küçük düşürücü yanlı yayınlar olmaktadır.

      Siyasetçilere, yöneticilere, kamuoyuna sesleniyoruz:

      Vatandaşlarımızın sağlık hizmeti alırken yaşadığı mağduriyetlerin sorumlusu biz değiliz.

      Bir doktorun günde yüz, yüz yirmi hasta bakmasının, hastalarımıza yeterli süre ayıramamanın,

      Acil servislerdeki izdihamların, hastalardan para alabilmek için uygulamaya konulan yeşil alan uygulamasının sorumlusu biz değiliz.

      Sağlık kurumlarındaki düzensizliklerin, sağlıktaki kötü yönetimlerin sorumlusu biz değiliz.

      Hastalarımızın ödediği “katılım payları”nın, “ilave ücretler”in sorumlusu biz değiliz.

      Sürekli değişen uygulamaların, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemediği ilaçların sorumlusu biz değiliz.

      Sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusu biz değiliz.

      “Artık yeter!” diyoruz… Yeter artık!

      Hekimlere, Sağlıkçılara Yönelik Şiddete İsyan Ediyoruz!

      Biz Hekimler/Sağlık çalışanları sağlık alanında yaşanan kaosun suçlusu olmadı­ğımızı ve sorumlusu da olamayacağımızı bir kez daha hatırlatıyor Hükümeti ve Sağlık Bakanını sağlık alanındaki şiddete yönelik çözüm bulmaya ve görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

      Sorumlular sorumluluklarını bilmeli, bizleri hedef göstermekten vazgeçmelidir!

                                                                                               SES İZMİR ŞUBE

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]