Havacılık İşkoluna Getirilmek İstenen Grev Yasağını Protesto Ediyor, Hava İş Sendikasının Haklı Mücadelesini Destekliyoruz!

Facebook
Twitter
WhatsApp


AKP hükümetinin grev karşıtı ve yasakçı anlayışı, kamu emekçilerinin ardından, yasal olarak grev hakkı bulunan işçi sendikalarını da kuşatmıştır.

Havacılık işkolunda örgütlü olan Hava İş sendikasının toplusözleşme görüşmelerindeki uyuşmazlık sonrasında almış olduğu grev kararı önce keskhaberajansimahkeme kararı ile engellenmeye çalışılmış, başarılı olamayınca, AKP’nin önerisiyle havacılık işkolunda grev yasağı getiren düzenlemenin bugün meclis genel kurulunda görüşülmesi gündeme gelmiştir.

AKP hükümeti tarafından bugün TBMM Genel Kurul gündemine getirilmek istenen düzenleme ile 12 Eylül’ün ürünü olan 2822 sayılı yasada var olan grev yasakları içine havacılığın tüm işlerinin alındığı bir madde eklenmek istenmektedir. THY yönetiminin   “kanunsuz eylem yaparak greve katılmaları” gerekçesiyle greve katılan sendika üyelerinin cep telefonlarına sözleşmelerinin bildirimsiz olarak feshedileceği, kıdem ve ihbar tazminatı haklarının tehlikeye gireceği yönünde mesajlar göndermesi hukuksuzluğun vardığı boyutları göstermesi açısından çarpıcıdır. 

Bugün 12 Eylül darbecilerini yargılama iddiasında olanların, 12 Eylül darbesi ürünü yasaları kullanarak grev yasaklarına havacılık hizmetlerini de ilave etmek istemesi, darbeci zihniyetin iktidar partisi tarafından sürdürüldüğünü göstermektedir.

Havacılık işkolunda getirilmek istenen grev yasağı, işçilerin en temel hakkı olan grev hakkının bizzat iktidar partisi tarafından yasaklanması, açıkça işvereni korumaya yöneliktir. Hava İş sendikasının bugün meclis gündemine gelmesi beklenen kanun teklifine karşı almış olduğu iş bırakma kararı haklı ve meşrudur. Havayollarında yapılan eylemi kırmak amacıyla yapılan girişimler amacına ulaşamayacaktır.

AKP hükümeti hemen her alanda kendisini gösteren yasakçı ve baskıcı anlayışından vazgeçmeli, gerek kamu emekçilerinin, gerekse işçi sınıfının en temel haklarına yönelik saldırı ve girişimlerine derhal son vermelidir.

KESK olarak Hava İş sendikasının almış olduğu bu kararı sonuna kadar destekliyor, havacılık işkolunda çalışan bütün işçilerin haklı mücadelelerinde yalnız olmadıklarını, kendileriyle dayanışma içinde olacağımızı bilmelerini istiyoruz. THY yönetimini bir an önce işçilerin taleplerini kabul etmeye ve çalışanların iş akitlerinin feshedilmesine yönelik hukuksuz girişimlerden vazgeçmeye çağırıyoruz.

  YÜRÜTME KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]