Merkezimiz ve TTB’nin ortak almış olduğu ortak karar doğrultusunda her Salı düzenlediğimiz “Şiddet Son Bulsun” şiarı ile yapmış olduğumuz basın açıklamasını gerçekleştirdik. Basın açıklamasından önce Şube Başkanımız Esat ALTUNIŞIK konu ile ilgili kısa bir değerlendirme konuşmasını yaptı. Ardından Şube Başkanımız; basın açıklamasını okumak üzere Batman Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Osman YEŞİLMEN’e sözü verdi. Kitle “AKP Al Zammını Başına Çal, Savaşa Değil Emekçiye Bütçe” vb. sloganlar attı. Ayrıca basına ve kamuoyuna 23’ünde yapacağımız GREV içinde çağrı yapıldı. Basın açıklamasından sonra kitle yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek amacı ile 15 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi. Kitle oturma eyleminden sonra alkışlarla dağıldı.                                              

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Yaklaşık 1 ay önce İnsanları yaşatmak ve yaşamlarını olabildiğince iyi koşullarda sürdürmeleri amacıyla hizmet verme çabasında olan tüm sağlık çalışanları gibi hastalarına şifa dağıtma çabasında olan meslektaşımız Dr.Ersin Arslan’ ı görevi başında uğradığı saldırı sonucu kaybetmenin acısını yüreğimizde hisstemeye / taşımaya devam ediyor ve edeceğiz.

22mayis2012batmansaglikcisiddet1Bu amaçla TTB ve SES Genel Merkezlerinin de aldığı kararlar doğrultusunda Mayıs ayı boyunca meslektaşımızın bıçaklandığı gün ve saate (her Salı 12.45) sağlık kurumlarımızda yaptığımız 15 dakika süresince oturma eylemimize bu hafta da burada devam ediyoruz.

Bugüne kadar ne yazık ki gerekli adımların atılmadığını görüyoruz. Ve kelimenin gerçek anlamıyla bu “can alıcı” sorunda, en yetkili irade tarafından adım atılacağına dair tatminkâr açıklamalar ve samimi adımlar görememekteyiz. Sürekli vurguladığımız taleplerimiz yerine getirilene kadar tepkilerimizi sürdüreceğimizi belirtiyor, hastalarımızın ve hasta yakınlarının da anlayışla karşılamalarını bekliyoruz.

Çünkü sağlık hizmetlerini gereği gibi yürütülebilmemiz de ancak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkün olmaktadır. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı; sağlık hizmetinin sunulabilmesinin, bireylerin tedaviye ulaşma haklarını kullanabilmesinin bir diğer deyişle hasta haklarının korunmasının da ön koşulunu oluşturmaktadır.

Böylesi olayların bir daha yaşanmaması için herkesin elinden gelen olumlu yaklaşımı göstereceği umuduyla gösterilen birlikteliğe teşekkür ediyor, bu birliktelik sayesinde layık olduğumuz hekimlik ve sağlık ortamının gerçekleşeceğine dair inancımızı paylaşıyoruz.

Bilindiği gibi bir süredir kamu çalışanları adına Sendikalar ile Hükümet arasında görüşmeler sürdürülmektedir. Ve bu süreç bütün emekçiler gibi hekimleri de yakından ilgilendirmektedir. Ne yazık ki Hükümet her zaman ki gibi temel ihtiyaç olan grevli toplu sözleşme düzeninden uzak bir masada çalışanların haklarını vermeyen ve deyim yerindeyse “dalga geçen” önerileri dayatmaktadır. Bu durum kabul edilemez..

Batman Tabip Odası olarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyimizin de yıllardır savunduğu grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı zemininde iş güvencesi, emekliliğe yansıyan gelir güvencesi, can güvencesi ve mesleki bağımsızlık taleplerimizle örtüşen KESK’ in 23 Mayıs 2012 tarihinde almış olduğu grev kararını bütünüyle haklı ve yerinde bir karar olarak bulduğumuzu ve desteklediğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Ve meslektaşlarımızın 23 Mayıs grev kararına ilişkin dayanışmayı, mücadeleyi büyüten rollerini yerine getireceklerinden kuşku duymuyor, şimdiden hepimize 23 Mayısta kolay gelsin, diyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

BATMAN TABİP ODASI                                                    SES BATMAN ŞUBESİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]