BATMAN; HİÇ BİR ŞİDDET OLAYI HAKLI-HAKSIZ BAĞLAMINDA GEREKÇELENDİRİLEMEZ.

Facebook
Twitter
WhatsApp

 


 

Gün geçmiyor ki Sağlık Emekçilerine yeni bir şiddet haberi ile güne başlamayalım. Yine 04 Mayıs Cuma günü 10 no lu Aile Sağlık Merkezinde bir hemşire ve doktor arkadaşımız şiddet olayına maruz kalmıştır. Hiç bir şiddet olayı haklı-haksız bağlamında gerekçelendirilemez.

Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm, biz emekçilerin ise SAĞLIKTA YIKIM olarak değerlendirdiğimiz uygulamalar sonucunda biz hizmet veren emekçiler ve hizmet alan halkımız karşı karşıya getirilmekte, bu uygulamaların sorumlusu sağlık emekçileri olarak gösterilmektedir. Sağlıkta Dönüşümün sonuçları olarak ‘Herkese Eşit, Ücretsiz, Nitelikli Ulaşılabilir ve Anadilinde Sağlık Hizmeti’ Hak olmaktan çıkarılıp;’Paran Kadar Sağlık’ dönemine geçilmiştir. Bu geçiş ile birlikte Şiddet olaylarının artacağını daha öncede dile getirmiştik

Sağlık Emekçilerine yönelik şiddetin önlenmesi için yıllardır çaba harcıyoruz. Yıllardır birbiriyle çok yakından ilişkili dört talebimizi (iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki bağımsızlık) dile getiriyoruz. 13 Mart 2011 Miting’i, 19-20 Nisan 2011 Grevi bu amaç ve taleplerle yapılmıştı.

Hiç kimsenin arzu etmeyeceği bir olay; bir sağlık emekçisinin, genç bir Hekimin Gaziantep’te öldürülmesi, ardından artarak devam eden saldırı ve şiddet olayları, bu taleplerden can güvencesini gündeme taşıdı. Olayın üzerinden (17 Nisan’dan bu yana) üç hafta geçti. Sağlık bakanı henüz konuyu “GÜVENLİK” sorunu olarak görmek ve güvenlik önlemi alma gerekliliğini ifade etmenin ötesine geçemedi.

Sağlık alanında şiddet sorununun bütünüyle çözümü zaman istemekte, uzun soluklu bir mücadeleyi gerektirmektedir. En başta da Hükümetin/Sağlık Bakanlığı’nın gereğini yapması çok önem taşımaktadır.

Sağlıkta Şiddetin sona ermesi için Sağlık Bakanlığının ve yetkililerin Sağlık Emekçilerini itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalara son vermesi ve Şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Bu bağlamda ‘Herkese Eşit, Ücretsiz, Nitelikli Ulaşılabilir ve Anadilinde Sağlık Hizmeti’ şiarı ile mücadelemize devam edeceğimizi belirtiyoruz.                                                

SES BATMAN ŞUBESİ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]