Kamu emekçilerinin çalışma yaşamında kangrenleşen hiçbir talebinin ciddiye alınmamasına,2011 de kabul edilen bütçe rakamları dışına çıkmayan tek taraflı komik ücret artışlarının öngörülmesine,Örgütlenme özgürlüğünü engelleyen, sendikalara kendi üyesi için toplu pazarlık hakkı tanımayan antidemokratik sendika yasasına,Yandaş sendikayla oynan tiyatroya,

Karşı; konfederasyonumuz KESK’in almış olduğu karar doğrultusunda 23 Mayıs 2012 tarihinde tüm ülkede gerçekleştirilecek grevin hazırlıkları sürüyor.

Vekile zammı 5 dakikada çıkaranlar kamu emekçilerini 5 aydır oyalamaktadır. Kendi yandaşlarına ve sermayeye devletin bütün olanaklarını seferber eden hükümet, kamu emekçilerine gelince Yunanistan örneğini vermekten çekinmemektedir.

Ancak kamu emekçileri konfederasyonumuz KESK’in almış olduğu kararla, 23 Mayıs 2012’de grev yaparak gereken yanıtı verecektir.

SES olarak ta konfederasyonumuzun almış olduğu bu kararı bu güne kadar mücadelesini verdiğimiz işkolu taleplerimizle birleştiren bir yerden en etkili şekilde yerine getireceğiz.

Bu doğrultuda tüm illerde grev hazırlıkları, toplantılar, basın açıklamaları ve değişik etkiliklerle sürmektedir.

23 MAYIS GREV HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

AKP Hükümeti, 4 milyonu aşkın kamu emekçisinin ve emeklinin beklediği maaş zammı teklifini nihayet açıkladı. Geçtiğimiz pazartesi günü açıklanan teklife göre AKP hükümeti, kamu emekçilerine ve emeklilerine 2012 için yüzde 3+3, 2013 için ise yüzde 2+3 maaş zammını reva görmüştür. Hükümetin teklifi sadece komik bile sayılamayacak yüzdelik artışlardan ibarettir. Hükümet, günlerdir komisyon toplantılarında gündeme getirdiğimiz ekonomik, sosyal ve özlük sorunlara ilişkin olarak hiçbir teklif sunmamıştır. Sendikaların sunduğu yüzlerce talep görmezden gelinmiştir.

Hükümetin teklif diye sunduğu rakamlar her şeyden önce yıllardır ülkenin dört bir yanında fedakarca çalışan kamu emekçilerine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Devletin resmi rakamları bile 2012 yılının sadece ilk üç ayının enflasyonunun %3,9 olduğunu gösterirken bu teklifle kamu emekçileri ve emekliler ile açıkça alay edilmiştir.

Daha geçen ay sermeye kesimine bir kalemde milyarlarca liralık teşvik paketi sunan AKP hükümeti, sıra kamu emekçilerine gelince teklif diye “sadaka” gibi maaş zamları önermiştir. Ciddiyetten yoksun bu teklif sermayeye karşı bonkör olan hükümetin, kamu emekçilerine ne kadar cimri olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Nisan ayında yapılan zamlarla devletin resmi rakamlarına göre enflasyon son 3,5 yılın rekorunu kırarak % 11’in üzerine çıkmıştır. Doğalgaza, elektriğe, akaryakıta bir yıl içerisinde toplamda % 30’u aşan zamlar yapılırken sadece gıda ürünlerine bir yıl içerisinde %13’ü aşan zamlar yapılmıştır. Bu rakamlar devletin resmi rakamlarıdır. Sokakta, pazarda, hayatın her alanında karşılaştığımız gerçek enflasyonun devletin bu resmi rakamlarının çok üzerinde olduğu açıktır.

İçinde bulunduğumuz ay ile birlikte 5 aydır maaş zammı almayan kamu emekçilerinin ve emeklilerinin kendileriyle açıkça dalga geçen, emeklerini aşağılayan bu teklifi kabul etmesi mümkün değildir.

Bilindiği üzere KESK olarak bir süredir toplu sözleşme sürecine ilişkin kamu emekçilerinin asgari taleplerini içeren Hedef 1 milyon imza kampanyası çalışması yürüttük. Topladığımız her imza kamu emekçilerinin gerçek iradesini yansıtmaktadır. Altında imzamız olan bu metinlerle hükümeti ciddiyetten yoksun teklifini derhal geri çekmeye çağırıyoruz.

Biz kamu emekçileri olarak bugüne kadar fazlasıyla fedakarlıkta bulunduk. Ancak karşılığında açlık sınırında yaşam mücadelesini sürdürmeye terk edildik. Her fırsatta ekonomik büyüme rakamları ile övünen hükümetten fedakarlık istemiyoruz. Bu büyümeye en çok katkısı olan kamu emekçileri olarak alın terimizin, emeğimizin karşılığını istiyoruz.

Diğer taraftan biz kamu emekçileri ve sendikalar olarak ortak bir tutum geliştirmediğimiz sürece hükümetin daha önceki dönemlerde olduğu gibi bizlere sefalet ücreti dayatmaktan, her şeyi “tek taraflı belirleyen” olmaktan vazgeçmeyeceği açıktır.

Bu nedenle bugün, bir iki saatlik iş bırakma eylemleriyle, basın açıklamalarıyla ya da mitinglerle bizimle dalga geçen teklifleri geri püskürtmemiz mümkün değildir. Bugün aileleri ile birlikte sayısı 20 milyonu bulan kamu emekçilerinin ve emeklilerin insanca bir yaşam özlemine cevap vermek için mücadeleyi yükseltme günüdür.

Bütün konfederasyonları, sendika üyesi olsun olmasın tüm kamu emekçilerini toplu sözleşme taleplerine sahip çıkmaya, kendileri ile dalga geçen hükümete en güçlü yanıtı vermek için, 23 Mayıs 2012 tarihinde grev hakkımızı kullanmaya davet ediyoruz.

BASIN AÇIKLAMASI İÇİN >>>

grevhazirlikbolu

grevhazirlikbursa

grevhazirlikmanisa2

grevhazirlikmanisa3

grevhazirlikmersin

grevhazirliksamsun

grevhazirlikantalya

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]