Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulaması ile yaşanan yıkımın mağdurları her geçen gün katlanarak artmaktadır.

Mevcut sağlık sistemi hastaları müşteri olarak gördüğü için, katkı – katılım payını ödeyemeyecek noktaya getirilen hastalar çözümü Acil Servis kapılarında aramaktadır.

Kamu sağlık birimlerinin fiziksel koşulları, çalışan personel sayısının yetersizliği, her geçen gün artan iş yükünün ağır baskısı hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları mağdur etmektedir. Sağlık çalışanları ile karşı karşıya gelen hasta yakınları arasında yaşanan gerilimler sonucunda, çoğu zaman ağır hakaretlere maruz kalmakta, darp edilmekte ve hatta bazen canımıza kastedilmektedir. Gün geçmiyor ki gazetelerde, televizyonlarda küfür edilmiş tartaklanmış, saldırılmış, hatta öldürülmüş sağlık çalışanı duyulmasın.

Hastane acil servislerinde ise sağlık çalışanlarına şiddet hızla tırmanıyor !!!

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde; 20 Nisan cuma, 21 Nisan cumartesi ve 22 Nisan Pazar günleri art arda görevli sağlık çalışanı arkadaşlarımız (Doktoru, ATT’si, Hemşiresi, Hizmetli personeli, Tıbbi sekreteri, Güvenlik görevlisi ve Temizlik personeli olmak üzere) hasta yakınlarının darp ve saldırılarına maruz kalmış ve öyle ki can korkusu nedeniyle şikayetçi dahi olamamışlardır…

Sağlık çalışanına karşı gerçekleştirilen şiddet rutinleşmeye yüz tutuyor. Son zamanlarda sağlık personellerimize uygulanan şiddet olaylarının artışı nedeniyle sağlık personelimizin güvenliği de ciddi anlamda tehlikededir. Toplumda yaşanan şiddet olaylarının dörtte biri sağlık alanında yaşanmaktadır. 

Son kez uyarıyoruz!

Bu şiddet ortamı devam eder ise, ne yazık ki, sizleri tedavi edecek sağlıkçı, ameliyat edecek cerrah bulamayacaksınız. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için bir an önce önleyici ve caydırıcı tedbirler alınmaz ise hastaneler çalışamaz, şifa dağıtamaz kurumlara dönüşecek.

 

Çözüm iktidarın iki dudağı arasında!!!

·         Sağlık Kurumlarında güvenli çalışma ortamları yaratılmalı,

·         Öncelikle Acil servisler olmak üzere hastane genelinde çalışan hekim ve hemşire sayısı artırılmalı,

·         Acil servislerin fiziki koşulları düzeltilmeli

·         Görsel ve yazılı medya aracılığı ile şiddetin kaynağına dönük toplumsal duyarlılık arttırılmalı,

·         Sağlık İdarecileri ve Yetkililer, Sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddette sorumluluklarını kabullenip, çalışanları kamuoyu önünde itibarsızlaştırıcı tutumlardan vazgeçmelidirler.

 

Sözün bittiği noktadayız.

Hastaların sadece insan oldukları için hak ettikleri nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasının yolu sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının insani olmasından geçer. “Unutmayalım ki; hizmeti üretmenin temeli Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın istediği gibi ‘para’, ‘puan’, ‘verimlilik’, ‘kâr’, ‘bilânço’ değildir. Aksine bu mesleğin temeli yıllar önce söylendiği gibi sevgidir, anlayıştır, paylaşımdır, dayanışmadır.

 

Hastanın müşteri, hekimin tüccara dönüştüğü bu karanlık sağlık sistemine daha fazla kurban vermemek için hastasıyla, hekimiyle, hemşiresiyle, laborantıyla, sekreteriyle, firma çalışanıyla ve bil cümle tüm sağlık personeliyle nitelikli sağlık hizmeti sunmak için iş güvencesi, can güvencesi, gelir güvencesi ve gelecek güvencesi istiyoruz.

 

Kararlıyız, alacağız. Çünkü sözün bittiği noktadayız.

                                                                                                          

                                                                                                                                       SES İZMİR ŞUBE

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]