Sendikamız Genel Merkez Hukuk bürosunun röntgen
teknisyenlerinin acil serviste hizmet verdiği süreler için riskli birim
katsayısından yararlandırılması talebi ile açmış olduğu

dava Danıştay 11. Dairesi
tarafından kabul edildi.

Danıştay 11. Dairesi’nin 2009/8421 Esas ve 2012/367 Karar
sayılı ve 31.01.2012 tarihli kararında; “Ayrı bir acil röntgen birimi
bulunmayan hastanede, mesai içi ve mesai dışında acil servise fiilen hizmet
veren röntgen teknisyenlerine acil serviste verdiği hizmet süreler esas alınmak
suretiyle karşılığı olan döner sermaye ek ödemesinin riskli birimler için
öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilerek ödeme yapılması
gerekmektedir.”
Hükmüne yer vermiştir.

Artık bu emsal karara göre; acil serviste görev yapan
röntgen teknisyenlerinin acil serviste verdikleri hizmet sürelerine karşılık
alacakları döner sermayeleri riskli birim katsayısı üzerinden hesaplanacaktır.

Danıştay Kararı İçin Tıklayınız…

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]