21 Aralık 2011 tarihinde
gerçekleştirilen grev yürüyüşüne katılan emek ve meslek örgütlerinin 20
yöneticisi hakkında açılan dava, duruşmaya eksik katılım olmasından dolayı 10
Mayıs 2012 tarihine ertelendi.

 

Aralarında
Türk Tabipler Birliği(TTB) Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, SES Genel Başkanı Dr.
Çetin Erdolu’nun da bulunduğu Emek ve Meslek Örgüt Yöneticileri ile üyeleri
İsmet İnönü Parkı’nda bir araya gelerek duruşmanın yapılacağı adliyenin önüne kadar
yürüdü. Adliye önünde konuya ilişkin açıklama yaparak gelinen süreci
değerlendiren Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuh Demirpas, yaptıkları
eylemin bir hak arayışı olduğunu asla suç olarak görmediklerini belirtti.

 

21
ARALIK’TA YAPILANLAR VE İSTENENLER BİLEREK YAPILMIŞTIR

21
Aralık “en uzun gece, en kısa gündüz” diye söze başlayan Türk Tabipler
Birliği(TTB) Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu,” Bu durum Türkiye’nin içinde bulunduğu
en karanlık noktada olduğumuzun sembolik bir anlamıdır. 21 Aralık en karanlık
durumu en aydınlığa yani bu ülkenin insanlarının layık olduğu bir ortama
çevirmek isteyenlerin, burada yargılanan insanların yer aldığı örgütlerin
mücadele ettikleri bir gündür. Elbette sağlık, elbette eğitim, elbette grevli
toplu sözleşmeli sendika hakkı, elbette özgür barış içerisinde kardeşçe
yaşanacak savaşsız ve sömürünün olmadığı bir Türkiye özlemiyle yapılmıştır. İşte
21 Aralık’ı yapanlar ne yaptıklarını ve ne istediklerini bilerek yapmışlardır.
Kuşkusuz böyle bir Türkiye istemeyenlerin elinde iki tane silahı vardır. Bir,
her türlü kitle eylemine gazla saldırırlar. İki, her hak arama daha iyi bir
Türkiye çabasına onlar soruşturmalarla, baskılarla, yargılamalarla cevap
verirler. Buradakiler bunları bilirler onun için mücadele ederler. Dün ne
yaptıysak yarın daha fazlasını yapmak hepimizin boynunun borcudur” diye
konuştu.

 

AKP
İLERİ FAŞİZM UYGULUYOR

Ustalık
dönemini ileri demokrasi söylemleriyle başlattığını dile getiren SES Genel
Başkanı Dr. Çetin Erdolu,” AKP aslında ileri bir faşizm uyguluyor. Bu güne
kadar sağlık hakkı için mücadele eden ve paran kadar sağlık hakkı veren, paran
kadar sağlık sistemini getiren uygulamalara karşı çıkanları, parana göre
eğitimi getiren, eğitimi piyasalaştıran, gericileştiren 4+4+4 yasasına karşı
çıkanları, iş güvencesi isteyen taşeronları, örgütlenme özgürlüğü, grev ve
toplu sözleşme hakkı isteyen kamu emekçilerine yok diyor.  AKP’nin anlayışına karşı çıkan herkesi
sindirmeye, yıldırmaya, baskı altında tutmaya çalışıyor. 21 Aralık’ta iş,
gelecek güvencesi, grev hakkı, parasız sağlık, parasız eğitim istedik. Onun
için buradayız” dedi. Duruşma 10 Mayıs 2012 Perşembe gününe ertelendi.İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]