“Sağlıkta Dönüşüm” adı altında uygulanan
yıkım programının en önemli meyvesi sağlık emekçilerine yönelik şiddet
olmuştur. Sayın Bakan’ın yıllardır hekimleri, sağlık emekçilerini hedefe koyan,
halkla karşı karşıya getiren sözlerini unutmadık. Sayın Bakana; görme engelli
bir yurttaşımıza söylediklerinden tutunda, “paracı doktorlar” söylemine kadar
yaptıklarına bakmasını tavsiye ediyoruz.

Bu gün Van’da bir milletvekili tarafından
hekime yönelik şiddetle ilgili açıklama yapan Sayın Bakan; sendikamızı
ötekileştiren, hedefe koyan bir yaklaşım sergilemiştir.

Bir gazetecinin, “TTB’nin hekimlere yönelik
şiddetin sağlıkta dönüşüm projelerinden kaynaklandığına dair eleştirileri var.
Neler söyleyeceksiniz?” şeklindeki sorusu üzerine Akdağ, “TTB’nin, hekimlerimiz
için söylemiyorum, eylemlerini özellikle birlikte geliştirdiği bir sağlık
sendikası var. Bu sağlık sendikası ile TTB ile bu eylemleri gerçekleştirme
sırasında en fazla kol kola girenler de bu sayın milletvekilinin de içinde
olduğu gruplar olmuştur.

Sayın bakan doğru söylüyor; biz TTB başta
olmak üzere 20’ye yakın sağlık işkolunda örgütlü olan emek ve meslek örgütü ile
birlikte;

·        
Katkı-katılım paylarına, ilave ücretlere, acillerdeki yeşil
alan uygulamalarına, GSS’ye kısacası sağlığın piyasalaştırılmasına,

·        
Sağlık emekçilerinin iş güvencesiz, esnek, kuralsız
çalıştırılmasına,

·        
Taşeron çalıştırılmanın temel istihdam modeli haline getirilmesine

·        
Hekimlerin performans ve ciro baskısı altında
çalıştırılmasına yönelik uygulamalara,

Karşı mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi
yürütürken de emekten demokrasiden yana tüm güçlerle kol kola, omuz omuza
olmaktan gurur duyuyoruz. Sağlık emekçilerine yönelik hürmetsiz tutum içine
giren kim olursa olsun gerekli tepkiyi de göstermekten çekinmiyor ve anında
refleks gösteriyoruz.

Sayın Bakana bir kez daha seslenmek
istiyoruz.  Vekillerinde, asillerinde
sağlık emekçilerine yönelik saldırılarının sorumlusu sizin uyguladığınız
politikalardır. Tüm baskı-sindirme, soruşturma, işten atma, sürgün
uygulamalarınıza, yandaş idareciler ve sendikalar eliyle sendikamızı küçültme,
marjinal kılma çalışmalarınıza rağmen 45 bin üyesi olan ve sağlık emekçileri
adına muhatabınız olan SES’e yönelik yaklaşımınızdan dolayı şiddet uygulayan
vekilleri ve asilleri kınadığımız gibi sizi de kınıyoruz. 20.04.2012

SES GENEL MERKEZİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]