Kayseri
Şube, Nevşehir ve Niğde Temsilcilik yönetim kurulu üyelerimize yönelik yönetici
eğitimi düzenlendi.

Nevşehir
Kozaklı İlçesi Termal Kaplıcalarında düzenlenen eğitime 57 kişi katılmıştır.
Dev Sağlık İş Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Menderes TUTUŞ, “Kapitalizm, Sermaye,
Emek”; Genel Sekreterimiz Mehmet Sıdık AKIN “Sağlık ve Sosyal Hizmet Alanında
Gelişmeler”; Genel Hukuk ve TİS Sekreterimiz Aslıhan HAN ÖZDEN “Toplumsal
Cinsiyet”; Genel Mali Sekreterimiz Şinasi DURSUN “Örgütlenme ve Mücadele
Stratejileri” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]