BARIŞIN, KARDEŞLİĞİN, DAYANIŞMANIN, ÖZGÜRLÜĞÜN, DİRENİŞİN, EMEĞİN VE BAHARIN ADIDIR NEWROZ …

Facebook
Twitter
WhatsApp

kesklogoBayramlar halkların kültüründe birliği, barışı ve mutluluğu ifade eden günlerdir. Yaşanmış acıların geride bırakıldığı, insanların kucaklaştığı, küskünlerin barıştığı, geleceğe ilişkin umutların tazelendiği en güzel günlerdir bayramlar.

Ortadoğu halklarının bayramı olan ve her 21 Mart’ta kutlanan Newroz da böylesi bir bayram olması gerekirken, yıllardır şoven milliyetçi söylemler üzerinden Newroz’a karşı ciddi anlamda önyargı duvarları örülmeye çalışılmıştır.

Günümüzden 4000 yıl önce Gutiler tarafından “yeni gün” anlamına gelen Zagmuk bayram kutlamaları daha sonra Hurri, Kassit, Mitani, Urartu ve Medler zamanında da sürdürülmüştür. Tarihsel köklerini işte bu kutlamalardan alan Newroz M.Ö. 612 tarihinde zalim Dehak’ın zulmüne balyozuyla son veren demirci Kawa’nın önderliğinde başlayan isyanın simgesi olmuştur. O günden beri de sadece Ortadoğu haklarının değil, zulme başkaldıran tüm halkların bayramıdır Newroz.

Tarihteki yeri itibariyle baskı ve zorbalığa karşı başkaldırının, isyan ateşinin yakıldığı gün olan Newroz, halklar arasındaki barış ve kardeşlik duygularının gelişmesi ve güçlendirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilebilecek iken, egemenlerce ayrımcılık ve halkları birbirine karşı kışkırtmak amacıyla kullanılmaya çalışılmıştır.

Ne yazık ki coğrafyamızda binlerce yıldır bir arada kardeşçe yaşayan halklar yaşanan acıları geride bırakabilmiş değildir. Çatışmalı bir sürecin ve savaşın getirdiği acıların üzeri kapatılamamış, barış, kardeşlik ve hak eşitliğine dayalı bir toplumsal yapılanma başarılamadığı için halkımız huzura ve güvenli bir geleceğe kavuşturulamamıştır.

Bugün yaşadığımız sorunların ve yaratılan gerginlik ortamının öncelikli sorumlusu, bu topraklarda yaşayan farklı milliyetlerden halklar değil, onları kendi siyasal ve ideolojik hedeflerine ulaşmak için bölmeye ve onları ırkçı-gerici politikalarına yedeklemeye çalışan egemenlerdir.

Yıllardır ülkemizin kanayan yarası olan ve Türkiye’de demokrasinin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olan Kürt sorunu, halen siyasi iktidar tarafından her fırsatta istismar edilmekte; ısrarla sürdürülen çözümsüzlük politikaları üzerinden siyasi rant sağlanmaya çalışılmaktadır. İktidarların ekonomik ve siyasi rant hesapları yüzünden bugüne kadar on binlerce gencimiz hayatlarının baharında toprağa düşmüş, anaların gözlerinden akan yaş bir türlü kurumamıştır.

Yıllardır her Newroz öncesinde barış ve özgürlük talepleri boğulmak, etkisiz hale getirilmek istenmektedir. Halkın Newroz kutlamalarını gölgelemek için kışkırtıcı açıklamalar, yayınlar yapılmakta ve böylece yapılacak kutlamalar gölgelenmek istenmektedir.

Oysa herkes tarafından çok iyi bilinmektedir ki, dünyanın hiçbir yerinde barış ve kardeşlik talepleri ayrılıkçı değil tam aksine en etkili birleşme, kardeşleşme aracıdır.

Yıllardır emperyalist güçlerin özellikle Ortadoğu politikalarını uygulama alanı olan Türkiye’de, bölge halklarının karşı karşıya olduğu iç karışıklık, çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için, barış ve kardeşlik bu ülkede yaşayan her kesimin en temel talebi olmak zorundadır.

İnsanlık ve toplumların gelişme tarihi; yaşanan ulusal sorunları aşmanın; halkların eşit haklara dayalı bir arada yaşam kurmalarının yolunu ve örneklerini açıkça göstermiştir. Bu imkânsız olmadığı gibi halkların barış içinde yaşamalarını ortadan kaldıracak bir boyuta taşınmasını da gerektirmemektedir.

Binlerce yıllık köklü tarihi ve kültürel değerleriyle Anadolu ve Mezopotamya topraklarında yaşayan bütün halklar için barış ve kardeşlik tutumunda ısrar edilmesi, bu ülke topraklarında yaşayan insanlara verilecek en büyük hediye olacaktır.  

Bu günün tekçi otoriter rejimin,  zulüm ve zorbalığın yürütücüsü olan DEHAKLAR her türlü baskı ve zoru kullanarak emek ve demokrasi güçlerini sindirmeye çalışsalar da, onlara karşı emekçiler ve ezilenler de Demirci KAWA ruhuyla mücadelelerini sürdürmektedirler.

2012 Newroz’unda hem Türkiye hem de orta doğu halkları arasında barışın ve kardeşliğin güçlenmesi en büyük dileğimizdir. Eşit, özgür, demokratik Türkiye ve insanca yaşam mücadelesinin ilerleyebilmesi savaş çığlıkları atarak değil, emekçiler arasındaki özgürlük, barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkündür.

NEWROZ DİRENİŞTİR!

NEWROZ BERXWEDANE

 ნიშნავსწინააღმდეგობის
NEVRÛZ  RÛZΠ TAB  BORDEN EST

նշանակումէդիմադրության

NEWROZ KUTLU OLSUN!

NEWROZ PİROZ BE!

                                                                                                             

YÜRÜTME KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]