TÜRKİYE
BÜYÜK SAĞLIK MECLİSİ ANKARA’DA KURULUYOR

Paran
kadar sağlık sistemine karşı çıkmak için Ankara da yapılacak Türkiye Büyük
Sağlık Meclisi toplantısına halkı davet eden Adana Sağlık Hakkı Meclisi Adana
Tabip Odasında bir araya geldi.

Adana-Osmaniye Tabip Odası, Adana Eczacı Odası, Adana Hasta
Hakları Derneği, SES Adana Şubesi, Dev Sağlık-İş Adana Şubesi, Eğitim Sen Adana
Şubesi, Halkların Demokratik Kongresi, Emek Partisi, EDP,           Pir Sultan Abdal Derneği Adana
Şubesi, İşçi Partisi, İHD, Halk evleri, TİHV yönetici ve üyelerinin hazır
bulunduğu toplantıda konuşan Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Resmiye
Kaya,” Genel Sağlık Sigortası‘nın (GSS) 1 Ocak 2012
tarihinde bütünüyle yürürlüğe girdiğini herkese müjdeleyen Hükümet; “Gözünüz aydın, Artık herkes güvence
kapsamına alındı”
derken, Bizler Adana
Sağlık Hakkı Meclisi’nin
üyeleri
olarak, bu güvencenin aslında halkın sağlık hakkını nasıl yok ettiğini
bildiğimiz için, “hasta olursak ne
olacağız”
diye endişelenmeye
başladık. Bizler endişelenmekte haksız değiliz. 1 Ekim 2008 gününden beri ertelenen (ki
çok iyi bir şey olsa idi ertelenmezdi) ancak 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe
giren Genel Sağlık Sigortası ile “Paran kadar sağlık dönemi”
başlamıştır” dedi.

Kaya,” Bugün 1 Mart 2012. Yani halkımızın
devlete kendisinin yoksul olduğunu ispatlamasının son günü. Geliri 295 TL’den
az olanlar yoksul, 295 TL’den 1 kuruş fazla olanlar zengin sayılmışlardır.
Gelir testinde; gelir sayılacak kalemler; kirada ödenen para, kirada oturmuyor
annenin, babanın yanında oturuyorsan bile o da kira geliri sayılacak, annemden
borç alarak yaşıyorum desen bile, babanın aldığı emekli aylığı, annenin evde
bakım parası veya çocuğunun devletten aldığı öğrenci bursu, 65 yaş aylığı, sosyal
yardımlar, özürlü aylığı, mutfağınıza kaç defa et, süt, sebze girdiği yani
kredi kartıyla yaptığınız market alışverişi yani aslında gelirin yok ama harcaman var
denilecek herşey gelirden sayılacak ve normalde insan hakkı olan sağlık hakkına
ulaşabilmek için sağlık primi yatırmak gerekecek. Evet, Genel sağlık
sigortası daha doğrusu  genel soygun
sigortası
  ile neler olacak? – Ben
sağlık primini “ödemiyorum”,
“ödeyemiyorum”
demek yok. Ya da benim herhangi bir sağlık sorunum yok,
hastaneye da nasıl olsa işim düşmüyor GSS beni ilgilendirmez diye düşünmeyin
sakın. Yıllarca hiç hastaneye uğramasanız da GSS borcunuz gecikme zammı
eklenerek hesabınızda birikiyor. Bir gün hastaneye düştüğünüzde ise tek bir gün
prim borcunuz olsa dahi acil serviste bile sağlık hizmeti alamayacaksınız. –
Ben SGK’ nın sağlık yardımını istemiyorum kendi cebimden ödeyeceğim veya özel
bir sigorta şirketine sağlık sigortası yaptırıp poliçe satın alacağım deseniz
bile sağlık hakkından yararlanamayacaksınız. İster cebinizden harcama yaparak, ister “özel sigorta poliçesi satın alarak sağlık hakkından yararlanmak
istiyorum”
diyemeyeceksiniz. Devlet diyor ki; Herkes GSS primini bana
zorunlu olarak ödemek zorundadır,
ancak ondan sonra özel sigorta yaptırabilirsiniz.  -Eğer priminiz devlet tarafından ödeniyorsa ve
hastalığınızın tedavisi ancak üniversite hastanelerinde yapılabiliyorsa tedavi
masraflarını cebinizden karşılamak zorundasınız. Yani artık herkes istediği
hastaneye gidemeyecek. – 29 Şubat 2012 tarihinde
Resmi Gazetede yayınlanan Sağlıkta Uygulama Tebliğinde en son yapılan
değişiklikle, Birinci basamak
sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi
muayenesinden katılım payı alınmayacak ama reçete düzenlenmiş ise her bir
reçete için 3 TL ödenecektir” diye konuştu.

Birinci basamak sağlık kuruluşları
muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç
olmak üzere 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna
yapılan başvurduğumuzda belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi
muayenesi
katılım payı tutarları 5 (Beş) TL artırıldığına dikkat çeken
Kaya, “Artık acil servislerdeki hizmetler bile paralı hale gelmiştir. Acil
Servis’de acil olmadığınız (acil servise
travma ile gelen, yatış yapılan, tıbbi müdahale uygulanan ve müşahade altına
alınan vakalar ile başka bir sağlık merkezinden sevkli gelen vakalar dışında
kalanlar
) yani “Siz yeşil banda uygun görünüyorsunuz? denildiği zaman eczanede
ilaç alırken “acilde muayene olduğunuz halde” cebinizden para çıkacaktır.
Telefonla randevular
bile ücretli hale getirilmiştir. Şimdi
soruyoruz;
 Genel Sağlık
sigortası halkımıza ve topluma yararlı bir model ise neden milletvekilleri,
Anayasa mahkemesi üyeleri ve yakınları sigorta kapsamına alınmıyorlar? –
Yukarıda anlatılanlar neden milletvekili ve Anayasa Mahkemesi üyelerine
uygulanmıyor? – Ya da tersten soralım; Genel Sağlık sigortası iyi bir model
değil ise; Neden bizler ve halkımız kurban ediliyoruz? Bizler ADANA SAĞLIK HAKKI MECLİSİ
üyeleri olarak; Sağlık sisteminin soygun sistemine dönüştüğünü, işlerin
iyileşeceğine daha da kötüleştiğini görüyoruz. 
Normalde insanın en temel hakkı olan sağlık hakkına ulaşabilmemize IMF
ve Dünya Bankası tarafından hükümete verilen adına da yıllardır “reform”
denilen program uygulanarak “””var gücüyle,
İtinayla ve titizlikle”””
engellenmeye çalışıldığını biliyoruz. Bu nedenle
haklarımız için bir araya gelerek 11
Mart 2012 Pazar günü Ankara’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda TÜRKİYE
BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ’ni topluyoruz.
Her gruptan sağlık çalışanı katılımıyla
birlikte siyasi parti, meslek örgütü, sendika, hasta hakları, tüketici hakları
dernekleri, mümkünse mahallelerden herkesi emekli, öğrenci, sağlık çalışanı,
gazeteci, işsiz, kadın, çocuk, “acil” mağduru, işçi, Bağkur’ lu, gelir
testinden geçen/geçemeyen yani kısaca tüm halkımızı 11 Mart’ta Ankara’ya tüm
illerden gelen halkımızla buluşmaya yani TÜRKİYE
BÜYÜK SAĞLIK HAKKI MECLİSİ
’mize davet ediyoruz” dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]