Kadınların
yüzyıllar önce başlayan ezilme öyküsüne dair isyanımızı büyütme kararlılığında
olan biz KESK’li kadınlar, 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi için tüm yutta
bir kez daha alanlardaydık. 

Kadınların;

·        
Sistem
tarafından ucuz işgücü olarak görülüp; güvencesiz, kayıt dışı, düşük
ücretlerle, 18 saate kadar çalıştırılmasına,

·        
Performans
adı altında çok çalıştırılıp, rekabete itilmesine,

·        
İşyerlerinde
kreş, çocuk bakımevleri olmadığı için çalışma yaşamından dışlanmasına, 

·        
Ev
işleri, çocuk, yaşlı ve hasta bakımının sadece kadınların göreviymiş gibi
gösterilerek bir kez daha sömürülmesine,

·        
Her
gün 5  kadının vahşice öldürülmesine ve faillerin çeşitli adlar altında
ceza indimi alması ya da serbest bırakılmasına, 

·        
Namus
kavramının kadın cinselliğiyle özdeş görüldüğü sistemde, töre-namus adı altında
baskıya, işkenceye uğramasına, öldürülmesine,

·        
İşyerinde,
sokakta, evde; taciz, tecavüz ve saldırıya maruz kalmasına,

·        
Yasaların,
toplumsal yaşamın kadınları ikincilleştiren yapısına,

·        
Daha
yoksul olduğu için eğitim, sağlık gibi temel haklardan her geçen gün mahrum
edilmesine,

·        
 Nedeni
ya da tarafı olmadıkları savaş politikalarının bedelini ödemeye mecbur
bırakılarak; acı, gözyaşı ve göçe itilmesine, tecavüze uğramasına,

·        
Başkaldıranlarının
toplumdan dışlanmasına, politikleşip, özgürlük istediğinde gözaltına alınıp,
tutuklanmasına,

·        
 Neo-liberal
muhafazakâr ataerkil politikalarla bedeninin, emeğinin ve cinselliğinin
sömürülmesine,

KARŞI
BAŞKALDIRIYORUZ!

Kadını
alınıp-satılan, emeği, anneliği sömürülen bir mal olarak gören anlayışın
yıkılması için İSYANDAYIZ! 

19. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren düşük ücretlerine, uzun çalışma saatlerine ve
insanlık dışı çalışma koşullarına başkaldıran kadın işçilerin yarattığı
mücadelenin bayrağını taşımak için alanlardayız! 

8 Mart
kadınların birlik, mücadele ve dayanışma gününde; biz kadınlar, hak ve eşitlik
isteklerimizi dile getirmek, kadın olmaktan dolayı yaşadığımız sorunlara dikkat
çekmek, her türlü baskı ve sömürüye karşı çıkmak için tekrar bir araya
geldik. 

Bugün
aralarında Çin, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova ve Kırgızistan’ın da
bulunduğu 21 ülkede “8 Mart” ülkenin genel tatil günlerinden biri olarak kabul
edilmektedir. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak biz de; sözümüzü söylemek,
taleplerimizi haykırmak, dayanışmamızı örmek için 8 Mart’ın resmi tatil ilan
edilmesini istiyoruz. Bunun için 8 Mart’ta hizmet üretmeyerek alanlara
çıkıyoruz. Tüm kadınları da 8 Mart’ın resmi tatil olması için hizmet
üretmeyerek alanlara çıkmaya davet ediyoruz.

TBMM’de
bulunan tüm kadın milletvekillerinin 8 Mart’ın resmi tatil olması için ortak
kanun teklifi sunup, bu konuyu hep birlikte kadın dayanışması içinde
savunmalarını bekliyoruz. Bu yüzden bugün bütün Türkiye’de her ilin kendi kadın
milletvekillerine fax çekme eylemini gerçekleştiriyoruz. 

KESK Kadın
Sekreteri başta olmak üzere kadın sekreterlerimizin 8 Mart öncesi
tutuklanmasını ve KESK’e yönelik baskıları kınıyoruz. Korkmuyor, susmuyor,
taleplerimiz için alanlara çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha buradan ilan
ediyoruz.

KESK’li
kadınlar olarak 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi için yaptığımız eylemlerin
bu 8 Mart’la sınırlı kalmayacağını, talebimizin ısrarlı takipçisi olacağımızı
buradan tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. 

YAŞASIN 8
MART!  YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!..

YAŞASIN
ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]