İlimizdeki Kurulan Sağlık Hakkı Meclisi’nin ilk faaliyeti
olarak düzenlenen Sağlık Hakkı Paneli 25.02.2012 saat 13.30 da Manisa Kültür
Sarayı il meclis salonunda gerçekleşti.

Panele TTB Merkez Konsey Başkanı Dr.Eriş Bilaloğlu, İlimiz
CHP Milletvekili Ecz.Özgür Özel  katılırken SAHHAD(Sağlık hakkı ve hasta
Hakları Derneği) adına Davet edilen Dr.Mustafa Sütlaş bir yakınının vefatı
üzerine katılamadığını üzülerek bildirmiş, yerine ise Manisa SAHHAD Yönetim
Kurulundan Zeynel Kaplan katılmıştır.

Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla yapılan panel oldukça
verimli ve bilgilendirici olmuştur. Panelin ardından soru ve önerilerin
paylaşılmıştır.

Panelde Sağlık Hakkı, sağlıktaki dönüşüm ve ülkemizde ve dünyada
 yaşanan siyasi sürecin sonrasında sağlıktaki son duruma geniş yer
verilirken, hizmeti verenlerle hizmeti alanlar arasında ve giderek büyüyecek
bir Sağlık Hakkı Hattı oluşturulması gerekliliği üzerinde duruldu.

11 Marta Ankara’da yapılacak olan Büyük Türkiye Sağlık Hakkı
Meclisin de buluşma çağrısı yenilendi.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]