AKP hükümetinin sağlıktaki
değişim dönüşüm politikaların aslında birer yıkım politikalarını olduğunu her
fırsatta her eylemde dile getirdik. Sayısız iş bırakma eylemlerimizle bu
politikalara hep karşı durduk.

Gelinen noktada hastalar müşteri,
hastaneler birer ticarethane çevrilmiş durumdadırlar. Çalışanların maaşları
artmamakta yâda cüzi artış olmakta tüm çalışanlar performansa mahkûm edilmiş
durumda. Hemen her gün bir hastanede yâda sağlık hizmetinin verildiği yerlerde
sağlık çalışanları şiddete uğramakta sanki uygulanan bu politikaların
neticesinde açığa çıkan her türlü aksaklığın sebebiymişiz gibi hakarete,
saldırya maruz kalmaktadır

Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir
de hastanelerde rutin yapılan denetimler ve denetimler sonucunda her hastaneye
biçilen puanlar ve bu puanlardan kaynaklı döner sermayelerden kesilen ücretler.

Evet, bu nedenle geçen ay il
kalite ve performans heyetinin ilimizdeki tüm devlet hastanelerinde denetim
yapmış denetim sonucunda bazı puanlandırmalar yapmıştır.  Gaziantep’in en köklü sağlık hizmetinin  %70 in yükünü çeken Avukat Cengiz Gökçek ve
25 Aralık devlet hastanesine denetim sonucunda hastane hizmet kalite puanı
düşük verilmiştir. Yanlı, objektiften uzak, taraflı yapılan bu hastane hizmet
kalite puanı 25 Aralık Devlet Hastanesine 45 puan verilmesi neticesinde ek
ödemelerde doktorlardan  %35, hekim dışı
personellerden  %20 kesinti yapılarak tüm
çalışanların emekleri gasp edilmiş durumdadır. Yapılan bu haksız uygulamayı
kabul etmemiz mümkün değildir. Sağlık emekçilerinin gece gündüz bin bir
fedakârlıkla elde edilen emeklerine yapılan bir tecavüz olarak algılıyoruz.
Üstelik bu uygulama sadece 1 ayla sınırlı değil de 6 aylık süreyi kapsayan bir
uygulamadır. Bu verilen düşük puanla ne mesajı verilmek isteniyor acaba?
hastaneler birliği yasasıyla düşük puan verilerek buralar kapatılarak şehrin en
güzel yerinde olan hastanelerimiz birilerine rant adı altında peşkeş çekilmeye
mi çalışılıyor. Ama hangi niyetle olursa olsun bizler ne emeğimizin gasp
edilmesine ne de hastanelerin onuru çiğnetilmesine izin vermeyeceğiz.
Hastanelerimize işimize onurumuza ve emeğimize sonuna kadar sahip çıkacağız.

Değerli sağlık emekçileri bu
uygulamalardan dolayı öfkemiz büyük.. kızgınlığımız son safhada bu durumda iş
barışı diye bir şey de kalmadı.

Buradan Sağlık Bakanlığına
ilimizin valisine sağlık müdürlüğüne ve hastane başhekimlerine yapılan bu
haksız puanlamayı kabul etmiyor, ret ediyoruz. Yetkilileri göreve davet
ediyoruz. İl kalite ve performans heyetinin yeniden inceleme ve değerlendirmesini
talep ediyoruz. Aksi takdirde toplanan yüzlerce itiraz dilekçelerine ve basın
açıklamamıza rağmen önümüzdeki günlerde taleplerimize olumlu yanıt verilmezse
üretimden gelen gücümüzü kullanacağız.

                                                                                      GAZİANTEP SES ŞUBESİ ADINA

                                                                                            
BŞK. BEHÇET EŞKİLİ

                                                 
                                   

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]