İZMİR; HEKİMLERE, SAĞLIKÇILARA YÖNELİK ŞİDDETE İSYAN EDİYORUZ!

Facebook
Twitter
WhatsApp


SAĞLIKTA YAŞANAN
SORUNLARIN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ.

Bizler;

Her gün
ülkemizin dört bir yanındaki binlerce sağlık kurumunda; acillerde,
polikliniklerde, laboratuarlarda, ameliyathanelerde…

Çocuklarımızı,
yaşlılarımızı, düşkünlerimizi, hastalarımızı sağlıklarına kavuşturmak için
fedakârca çalışıyoruz.

 

Çünkü,
bizler;

İnsan
yaşamına başlangıcından itibaren saygı göstereceğimize… Kendi yaşamımızı
insanlığın hizmetine adayacağımıza… Hastalarımızın sağlığının bizim için en
önde geleceğine…

Mesleğimize
adım attığımız daha ilk günden söz verdik.

O günden bu
yana bizlerin en büyük mutluluğu hayata döndürdüğümüz, acısını-ızdırabını
dindirdiğimiz, sağlıklarına kavuşturduğumuz hastalarımızın yüzündeki
tebessümdür.

 

Ne var ki;

Son yıllarda
giderek artan bir şekilde şiddete maruz kalıyoruz.

Her gün
meslektaşlarımız darp ediliyor, yaralanıyor, sakat bırakılıyor, öldürülüyor.

Çünkü,
sevgisiz, hürmetsiz, değer bilmez yöneticiler tarafından sürekli olarak
haksızlığa uğruyor, suçlanıyor, hedef gösteriliyoruz.

 

Oysa…Yapılan
bütün propagandalara rağmen sağlıkta işlerin düzelmemesinin sorumlusu biz
değiliz.

Bir doktorun
günde yüz, yüz yirmi hasta bakmasının, hastalarımıza yeterli süre ayıramamanın,
acil servislerdeki izdihamların sorumlusu biz değiliz.

 

Sağlık
kurumlarındaki düzensizliklerin, sağlıktaki kötü yönetimlerin sorumlusu biz
değiliz.

 

Hastalarımızın
ödediği “katılım payları”nın, “ilave ücretler”in sorumlusu biz değiliz.

 

Sürekli
değişen uygulamaların, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemediği ilaçların sorumlusu
biz değiliz.

 

Vatandaşlarımızın
sağlık hizmeti alırken yaşadığı mağduriyetlerin sorumlusu biz değiliz.

 

Siyasetçilere, yöneticilere, kamuoyuna sesleniyoruz:

“Artık
yeter!” diyoruz… Yeter artık!

Hekimlere,
Sağlıkçılara Yönelik Şiddete İsyan Ediyoruz!

Sağlıkta
yaşanan sorunların sorumlusu biz değiliz.

Sorumlular sorumluluklarını bilmeli, bizleri hedef göstermekten
vazgeçmelidir!

 SES İZMİR ŞUBE

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ

İZMİR TABİP ODASI ASİSTAN HEKİM KOMİSYONU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]