SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM CEP YAKMAYA DEVAM EDİYOR!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Genel Sağlık Sigortası kapsamı içine girmek ve ceza işlemine maruz kalmamak için “Gelir Tespiti” için kuyruklar uzarken; Hükümet yaptığı yasal düzenlemeler, çıkardığı yönerge ve tebliğlerle, bir yandan Genel Sağlık Sigortası kapsamı içinde verilecek hizmetleri azaltırken, bir yandan da katkı ve katılım paylarını arttırmakta, alınacak bazı sağlık hizmetleri için ücret farkları getirmektedir:

26 Ocak 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan, Milletvekili ve emeklilerinin maaşlarını düzenleyen (Maaşları % 60’a kadar arttıran) yasa içinde;
•    Birinci basamak Sağlık Hizmeti verilen Aile Sağlığı Merkezlerindeki (Aile Hekimleri) muayeneler için 2 TL. muayene katkı payı alınması ve İlaçta verilen % 10-20 katılım payı dışında, Aile Hekimlerinin yazdığı reçetelerin ilk üç kalem ilacı için 3 TL. sonraki her kalem ilaç için 1 TL katkı payı alınması yer almaktadır.
•    Aynı yasada, Estetik ve Plastik müdahale ve ameliyatlar dışında  “İstisnai” bazı hastalıkların tedavilerinin kapsam dışına çıkarılması, dolayısıyla bu hastalıkların tedavisinin ücretli olması konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu’na yetki verilmesi şeklinde bir düzenleme vardır.
31 Aralık 2011 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nca çıkarılan bir Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile Acil Servislere başvuran hastaların Muayene eden hekim tarafından aciliyet durumuna göre KIRMIZI-SARI-YEŞİL alan sınıflandırması yapılması, Sarı ve Yeşil alanlarda olduğu belirtilen,yani acil olmadığı hekim tarafından belirtilen hastalardan muayene katkı payı alınması düzenlemesi yapılmış, katılım paylarının Eczanelerce tahsil edilecek olması nedeniyle eczanelere yeni bir yük getirilmiş, hekim ile hastanın burada da karşı karşıya gelmesine neden olacak saldırı ve şiddete davetiye çıkarılmıştır. Acil Servislere başvuruyu kısıtlamak amacıyla yapılan bu düzenlemenin yükü ve faturası, nedeni Sağlıkta Dönüşüm Programı değilmiş gibi, hastalar ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarına çıkarılmaktadır.
Her gün çıkarılan yeni düzenlemelerle (SUT, BUT vb.) halkın sağlık hakkı bir bir elinden alınıyor. Sağlık hizmetlerine erişim daha fazla paraya indirgeniyor. “paran kadar sağlık” dönemi hızlı bir biçimde hayata geçiriliyor. Darbe ürünü KHK’lerden bahsetmeye bile gerek yok. Çünkü 21 Aralık GREVİ öncesi çokça konuşuldu.
Oysa biz biliyoruz ki; bu ülkenin kaynakları finansmanı genel vergilerden karşılanan toplumcu, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık hizmeti kadrolu-güvenceli istihdam için yeterlidir. Mevcut hükümet ise sağlık alanını piyasanın istemleri doğrultusunda pazar malı haline getirmektedir.
Sağlıkta uygulanan bu politikalara karşı verdiğimiz mücadelenin ivmesi yükselerek devam ediyor. Sağlığı piyasalaştırma uygulamalarına karşı 2011 yılında önemli mücadeleler yürüttük. 27 şubat Diyarbakır Mitingi, 13 Mart Ankara Mitingi, 19-20 Nisan GREVİ  ve son olarak ta 21 Aralık GREVİ önemli birikimler sağladı. Tüm işyerlerinde iş yeri sağlıkçılar meclisi, illerde il sağlıkçılar meclislerimizi kuruyoruz. Sağlık hakkı mücadelesinin sadece sağlıkçılarla kazanılamayacağından hareketle tüm illerde örgütümüz; halkın tüm kurumlarının içerisinde yer alacağı “sağlık hakkı meclisleri”nin kurulmasına öncülük etmektedir.
Buradan halkımıza ve tüm örgütlü kurumlarına çağrıda bulunuyoruz. Sağlıklı yaşam ve sağlık hizmetlerine erişim temel bir insan hakkıdır. Sağlık hizmetlerinin sunumu anayasal olarak ta devletin ödevidir. Bu haklarımızı elde etmek, istediğimiz toplumcu sağlık sistemini kurmak için sağlık hakkı mücadelesinde yerimizi alalım. Her kentte sağlık hakkı meclislerimizi kurarak mücadeleyi toplumsallaştıralım.
Kazanmak için olanaklarımız çok fazla. Yeter ki şunu bilelim.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA!
YA HEP BERABER! YA HİÇ BİRİMİZ!
                               

                                MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]