Katledilişinin 17.yılında Onur Üyemiz Ayşenur Şimşek’i mezarı başında andık.

Basın açıklamasını Genel Başkanımız Çetin ERDOLU okudu.

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün, 17 yıl önce aramızdan zorla koparılıp alınan arkadaşımız Ayşenur ŞİMŞEK’i anmak, O’nu unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için buradayız.

Ülkemizin tarihi; katliamlar, linçler, işkence ve infazlarla dolu olduğu kadar; mücadeleler, başkaldırılar ve büyük direnişlerle de doludur.  Baskı ve sömürü üzerine kurdukları egemenliklerinin yıkılmasından korkanlar, zora başvurarak, mücadeleyi engelleyebileceklerini sandılar, sanıyorlar.

Bugün 24 Ocak 2012. SES Onur Üyesi Ayşenur ŞİMŞEK’in kaçırılarak katledilişinin 17. yıldönümü.
 
Ayşenur ŞİMŞEK, mücadeleci kişiliği ve yiğitliğiyle mücadelenin önünü açan bir sağlık emekçisi. Öğrenciliğinden başlayarak emek mücadelesi içinde olmayı seçmiş, okulu bitirip çalışmaya başladığında bir emekçi olarak örgütlü mücadeleye katılmıştı.  Mücadeleci ve kararlı kişiliği ile arkadaşlarının güvenini ve sevgisini kazanırken, egemenler için tehlikeli bir hedef haline gelmişti.

1991 yılında,  sağlık emekçilerinin örgütlenmesi henüz yeni yeni gelişirken, Sağlık-Sen’in kuruluş sürecinde yer alarak büyük bir emek vermiş ve örnek kişiliğiyle sendikamız SES’in bileşenlerinden Sağlık-Sen’in Ankara Şubesi’nin kurucu başkanlığına getirilmişti.

Bu mücadelesi nedeniyledir ki, bir süre sonra ölüm mangalarının hedefi haline geldi, getirildi. 24 Ocak 1995 günü kaçırıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. 76 gün boyunca “KAYIP”tı Ayşenur ŞİMŞEK. 12 Nisan 1995 günü, darp izleriyle dolu, kurşunlanmış cansız bedeni Kırıkkale’de bulundu.

Ayşenur’u kaçıran kontrgerilla çetesi, günlerce işkence yapmış, ancak O’nun devrimci kişiliğini teslim alamamıştı. Adli Tıp heyetinin belirlemelerine göre 29 Ocak günü 3 kurşunla katledilmişti.

Ayşenur Şimşek’i kaçırıp katledenler hiç öyle gizli-saklı değillerdir, yapan da yaptıran da bellidir. Hiç kuşkumuz yok ki; katiller bir gün mutlaka hesap verecek, adalet yerini bulacaktır.
Ayşenur’lar, Necati’ler, Behçet’ler ve mücadelemizde yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımız, yol arkadaşlarımız mücadelemize ışık tutmaya devam edeceklerdir. 24 Ocak 2012

                                                                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]